Komunitní kruh

 

Děti se hned ráno scházejí poprvé společně v ranním komunitním kruhu na koberci uprostřed třídy. Cílem tohoto seskupení je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení zážitků naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, a s tím, co všechno budou ten den dělat.

Signálem pro svolávání dětí do kruhu jsou motivační písně:

Písničky ke svolávání kamarádů:

 (v průběhu roku se obměňují)

1.   „Děti, děti, pojďte sem, dokola se sesednem,
   za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme,
   popřejem si, ať máme všichni hezký den.“

 

2. „Hej, hola hola, pojďte všichni dokola,
     ale já chci vědět, jak ti říkají, tak mi řekni jméno tvý.“

 

3. „Volám tě holčičko, volám tě kluku,
     pojď ke mně do kroužku, podej mi ruku.
    Volám tě holčičko, volám tě kluku,
     sedni si vedle mě, usměj se trochu.“

 

4. "Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme,
    až se dáme dohromady, tak nám bude dobře tady,
    budeme si hrát, hru si užívat."
  

Děti se v kruhu pozdraví krátkou říkankou doprovázenou pohybem:

 (v průběhu roku se obměňuje)

1. "Dobrý den, dobrý den,
     dneska máme príma den.
     Máme ruce na tleskání
     a nožičky na dupání.
     Dobrý den, dobrý den,
     dneska si to užijem."

 

2. "Jedna, dvanda, třinda, špánek,
     říkám, říkám, zaříkánek.
     Kliky, háky, třesky, plesky,
     bude nám tu spolu hezky."

 

3. "Bum, bum, ratata,
     nejsme žádný mrňata.
     Jako z vody rosteme,
     hezký den si přejeme. "
 

 Rituál v ranní kruhu:

Kruh symbolizuje partnerství všech členů, nikdo není nadřazený ani podřazený. Kruh je symbolem rovnosti. Děti se navzájem přivítají, pozdraví za pomocí míče, podají si ruce. Záleží vždy, na jakém úvodním rituálu se společně domluví. Vzájemné dotyky působí velmi pozitivně na psychiku a rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi.

Při vzájemném sdílení je vhodné pravidlo

"KDYŽ JEDEN MLUVÍ, OSTATNÍ NASLOUCHAJÍ".

 

 Uplatňování tohoto pravidla je zviditelněno tím, že hovořící dítě má v ruce nějaký předmět (kamínek, míček, plyšovou hračku), který jim pomůže překonat počáteční nejistotu při mluvení. Ostatní vědí, že teď mluví kamarád, a oni naslouchají. Každé dítě má příležitost mluvit a nebo tuto příležitost odmítnout. Vzájemné sdílení je důležitým prvkem pro psychohygienu (rozvoj empatických dovedností a k posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi). Přijetí ostatními dětmi napomáhá vhodnému sebepřijetí a rozvoji sebeúcty. Tím vším děti poznávají sami sebe, získávají důležité sociální zkušenosti a učí se vycházet s lidmi.