školní rok 2013/14

Pro š.r. 2013 – 14 je stanoveno 7 Integrovaných bloků

 

1.  O VELIKÉ ŘEPĚ

Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

Prvním blokem v tomto školním roce nás bude provázet dětem velmi známá pohádka ,,O veliké řepě“, která seznámí nové děti s pro ně dosud neznámým prostředím mateřské školy: s novými kamarády, s učitelkami a zaměstnanci školky, s novým režimem. S rodinou dědečka a babičky poznáme rodinné vazby a vztahy. Během vytahování řepy se rozhlédneme a poznáme stroje a nářadí potřebné při práci na poli. Po vytažení řepy budeme zavařovat ovoce a zeleninu na zimu – naučíme se jej poznávat a pojmenovat. Naší snahou je díky pohádce nové děti nenásilně začlenit do kolektivu dětí. Nejdůležitějším bodem pro adaptaci je zvládnutí odloučení od rodičů a najít důvěru v učitelkách. Následně budeme zařazovat činnosti, ve kterých budeme podporovat kolektivní vnímání třídy, společné hry, zvládání sebeobslužných činností a dovedností.

 

2. SŮL NAD ZLATO

 

Základní chrakteristika / cíl - záměr/ :

Celý blok bude motivován českou dobře známou a několikrát zfilmovanou pohádkou od Boženy Němcové Sůl nad zlato. Přeneseme se s dětmi do království ke králi a jeho třem dcerám. Budeme s nimi poznávat jejich povahy, poznáme, co je dobrá a co dobrá vlastnost není. Děti budou experimentovat se solí – rozpouštění, krystalizace, přesýpání… a v plánu máme i návštěvu solné jeskyně.  V podbloku „Není všechno zlato co se třpytí“ se s panem králem seznámíme s hodnotou peněz, s dárečky, že k obdarování nepatří jen hmotné dárky. Při útěku ze zámku si budeme s Maruškou všímat změn v přírodě s nadcházejícím podzimem. Naučíme se pojmenovávat ptáky odlétajícími na jih a jak se starat o ptáčky zůstávající přes zimu u nás. Na zbarvujících se listech stromů budeme pojmenovávat základní barvy i odvozené a jejich tóny. Celým integrovaným blokem prolínat česká přísloví, jejichž význam budeme formou pohybových her, dramatizací a výtvarných činností dětem

 

 

 

3. O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Základní chrakteristika /cíl -  záměr/ : 

V tomto integrovaném bloku se s dětmi vydáme do pohádky O dvanácti měsíčkách, kde se blíže seznámíme s mužíčky, kteří pomáhali Marušce v plnění přání zlé Macechy. Děti budeme vést k získání povědomí o vtazích mezi lidmi, chování k ostatním (poprosit, poděkovat) a k mravnímu chování.Budeme se snažit v dětech probudit citlivost,  ohleduplnost k druhým a pomoci slabším. Poznáme jednotlivá roční období, jejich charakteristiku a aktivity v nich. Děj pohádky se odehrává v zimě, tudíž můžeme využít k rozvoji fantazie a představivosti různé asociace (sníh, Mikuláš apod.), upevníme znalosti o počasí, zdůrazníme koloběh času (měsíce v roce, dny v týdnu, víkendy a svátky. Spolu s měsícem prosincem se vydáme vládnout zimnímu období, kde ochutnáme čas adventu a vánoc.

 

 

4. O SMOLÍČKOVI

Základní chrakteristika /cíl -  záměr/ : 

V tomto integrovaném bloku se s dětmi přeneseme do prostředí lesa, kde žijí jelen se Smolíčkem ve své chaloupce. Povíme si, jak se jelen se Smolíčkem starali o svou domácnost a jak je potřeba pomáhat  mamince s drobnými domácími pracemi a že bychom měli dbát na pořádek ve svém pokojíčku. Díky pohádce seznámíme děti se zvířátky žijícími v lese, jejich obživou a obydlím. Přiblížíme dětem les v období zimy, můžeme pozorovat zvířata u krmelce, či jim donést potravu. Na procházce můžeme pozorovat stopy a určovat, kterému zvířátku patří. Budeme poznávat i druhy stromů a jejich plody. Uvědomíme si, jak je důležité poslouchat rodiče a nenechat se oklamat cizími lidmi, jako Smolíčka zlákaly zlé jezinky

 

 

5. KOHOUTEK A SLEPIČKA 

                                                       

Základní charakteristika : / cíl -  záměr/

 V tomto integrovaném bloku prostřednictvím pohádky: ,,O kohoutkovi a slepičce“ poznáme různá zvířátka i jejich mláďátka. Budeme vnímat přírodu, jako celek Dále se budeme snažit dětem odkrýt a přiblížit velikonoční a jarní zvyky jako je např.:( zdobení vajec, pečení beránka, hodování, pletení pomlázky, stavění májky atd.) Pro děti budou připraveny pestré činnosti a praktické dovednosti. Budeme experimentovat, s nejrůznějšími pomůckami, materiálem. Zařadíme i seznámení s procesem koloběh vody v přírodě. Dále produkty a surovinami, které nám hospodářská zvířata chovem přináší. Tak hurá na farmu

 

 

6. SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

Základní charakteristika /cíl – záměr /   

Se Sněhurkou se přeneseme do země pohádek. Kde věci nemožné jsou naprosto normální a běžné. Dobro vládne nad zlem a láska vítězí. Malý, chytří, pracující ale i nepořádní trpaslíci nám ukáží, jak to chodí v temném hlubokém lese a představí svou chaloupku. Královská dcera je velmi pracovitá a čistotná, tak pomůže s dětmi, kamarádům s úklidem zabydlené a útulné chaloupky. Trpaslíci ačkoliv mají různé nálady a charakterové vlastnosti uznají, že není nad čistotu a pořádek. S dětmi nahlédneme do kouzelného zrcadla, ochráníme Sněhurku před otráveným jablkem a spočítáme pyšné a kruté královně její zlé skutky. Fantazii a představivosti se nebudou klást meze, tak hurá do pohádky.

 

 

7. O ZLATÉ RYBCE

Základní charakteristika / cíl - záměr/: 

V tomto integrovaném bloku se děti pomocí známé pohádky přenesou do rybářské vesnice. Kde může taková vesnice ležet? To budeme spolu s dětmi přemýšlet. Seznámíme se s podmořským světem, ale také se světem kolem řek a rybníků. Čeká nás dobrodružné putování za Zlatou rybkou do různých krajin naší zeměkoule.  Ale určitě nepojedeme jen na lodi, vyzkoušíme i jiné dopravní prostředky. A nebyla by to pohádka o zlaté rybce, kdybychom nenarazili na přání, která máme ve svých hlavách. Popustíme tedy fantazii a zkusíme vybudovat třeba vzdušný zámek nebo se naopak ponoříme hluboko do svých duší a zjistíme, jaká tajná přání nosíme uvnitř sebe. Najdeme odvahu a sílu začít si svá přání plnit? Co vše je třeba udělat, aby se naše přání stala skutečností.