školní rok 2014/15

Pro školní rok 2014-15 je stanoveno 6 integrovaných bloků

 

1. KUŘÁTKO A OBILÍ     

 

Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

Prvním blokem v tomto školním roce nás bude provázet dětem  pohádka ,,Kuřátko a obilí“, která seznámí nové děti s pro ně dosud neznámým prostředím mateřské školy: s novými kamarády, s učitelkami a zaměstnanci školky, s novým režimem. Budeme si povídat o rodinných vazbách a vztazích mezi lidmi, vytvoříme si pravidla pro život v MŠ.     Rozhlédneme se po polích a zahrádkách co kde roste a kdo tam žije. Budeme pozorovat ptáky, kteří se chystají k odletu do teplých krajin.Až kuřátku pomůžeme, budeme zavařovat ovoce a zeleninu na zimu – naučíme se je poznávat a pojmenovat. Naší snahou je díky pohádce nové děti nenásilně začlenit do kolektivu dětí. Nejdůležitějším bodem pro adaptaci je zvládnutí odloučení od rodičů a najít důvěru v učitelkách. Následně budeme zařazovat činnosti, ve kterých budeme podporovat kolektivní vnímání třídy, společné hry, zvládání sebeobslužných činností a dovedností.

 

  

2. MÍČEK FLÍČEK

 

 Základní chrakteristika / cíl - záměr/ :

"Máme buben a housličky, měli jsme i míč. Zbyl nám buben a housličky, chudák míč je pryč."

Celý blok bude motivován pohádkou Míček Flíček.. Při únosu Flíčka drakem si budeme všímat změn v přírodě s nadcházejícím podzimem a koloběhu vody v přírodě. Na zbarvujících se listech stromů budeme pojmenovávat základní barvy i odvozené a jejich tóny. Celým integrovaným blokem se budou prolínat české lidové i umělé písničky a přísloví, jejichž význam budeme přibližovat dětem formou pohybových her, dramatizací a výtvarných činností.

 

 

 

3. P. ČECH: O ČERTOVI

  

Základní chrakteristika /cíl -  záměr/ : 

 V tomto integrovaném bloku se s dětmi vydáme do pohádky O čertovi. Děti budeme vést k získání povědomí o vtazích mezi lidmi, chování k ostatním (poprosit, poděkovat) a k mravnímu chování. Budeme se snažit v dětech probudit citlivost,  ohleduplnost k druhým, možnost změnit zlo v dobro. Poznáme jednotlivá roční období, jejich charakteristiku a aktivity v nich. Pohádka je o nadpřirozené bytosti, můžeme ji tedy využít k rozvoji fantazie a představivosti. Upevníme znalosti o počasí, zdůrazníme koloběh času (měsíce v roce, dny v týdnu, víkendy a svátky). Spolu s měsícem prosincem ochutnáme čas adventu a vánoc.

 

 

 

4. KRTEK A SNĚHULÁK

 

 Základní chrakteristika /cíl -  záměr/ : 

 V tomto integrovaném bloku se s dětmi přeneseme do prostředí zimy, kde si krtek najde kamaráda sněhuláka. Budou spolu dovádět ve sněhu. Povíme si, jak je těžký život volně žijících zvířat v zimě, jak jim můžeme pomoci. Přiblížíme dětem les v období zimy, můžeme pozorovat zvířata u krmelce, či jim donést potravu. Na procházce můžeme pozorovat stopy a určovat, kterému zvířátku patří. Budeme poznávat i druhy stromů. Uvědomíme si, jak je důležité pečovat i o své zdraví – hygiena, pohyb, zdravá strava. Můžeme pomoci krtkovi hledat řešení pro záchranu sněhuláka s příchodem jara.

 

 

 

5. O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŇOUKAT 

 

 Základní charakteristika : / cíl -  záměr/

V tomto integrovaném bloku prostřednictvím pohádky poznáme různá zvířátka i jejich mláďátka. Budeme vnímat přírodu, jako celek Dále se budeme snažit dětem odkrýt a přiblížit velikonoční a jarní zvyky jako je např.:( zdobení vajec, pečení beránka, hodování, pletení pomlázky, stavění májky atd.) Pro děti budou připraveny pestré činnosti a praktické dovednosti. Budeme experimentovat, s nejrůznějšími pomůckami, materiálem. Zařadíme i seznámení s procesem koloběhu vody v přírodě. Budeme pracovat s produkty a surovinami, které nám hospodářská zvířata chovem přináší. Tak hurá na farmu.

 

 

 

6. M. SENDAK: TAM, KDE ŽIJÍ DIVOČINY

 

 Základní charakteristika /cíl – záměr /   

 "Ten večer si Max vlezl do své vlčí kůže a zlobil ... a zlobil a zlobil" a když ho maminka poslala do jeho pokoje bez večeře, vyrostl mu tam les a tím začalo jeho dobrodružství.
Objevil svět, kde žijí Divočiny a stal se jejich králem.

 S Maxem budeme cestovat všemi možnými dopravními prostředky po celé Zeměkouli, můžeme se vydat i do vesmíru. Všude na Zemi žijí lidé a zvířata, ale liší se tím, kde žijí, ale všichni chtějí žít spokojeně a v míru a jsou si rovni. Nikdo se nemá nad nikým povyšovat podle toho, kde žije a jakou má barvu pleti. Divoce oslavíme i MDD.