MENU

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  KOLOVEČ, okres  Domažlice, příspěvková organizace

přijme

kvalifikovanou učitelku mateřské školy

Upozorňuji na podmínku kvalifikace učitelství pro mateřské školy! Na jiné nabídky nebude brán zřetel!

Nástup – dle dohody

 

Platové zařazení - § 5 odst. 9 nař. vl. č.564/2006 Sb. a přílohy č.6 – platová třída 8, stupeň dle praxe

-          úvazek 0,2 pro MŠ Koloveč, Sportovní 306

-          úvazek 0,5 pro MŠ Koloveč, pracoviště Těšovice

 

Nabídky zasílejte na adresu školy k rukám ředitelky:

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Sportovní 306

345 43 Koloveč

e-mail : info@mskolovec.cz

Vyvěšeno den : 25.8.2017

ředitelka školy : Helena Moudrá