Aktuality

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKONÍ ROK 2020/2021 – ZŠ KOLOVEČ

Více informací naleznete zde

 


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

po projednání se zřizovatelem školy Městysem Koloveč v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřských škol

MŠ Koloveč, Sportovní 306

a

MŠ Koloveč, odloučené pracoviště Těšovice 30

s účinností od 16. března 2020 do odvolání.

Důvodem je vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

 

 Zákoní zástupci mohou požádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, tj. od 16. 3. 2020. Potvrzení budeme vydávat v pátek 13.3.2020 od 14. hod. do 15.30 hod. a v pondělí 16.3.2020 od 9 do 13 hod.. Popřípadě po domluvě na tel.: 723 751 811

Tuto žádost vydá a potvrdí ředitelka MŠ a rodič ji bude uplatňovat u svého zaměstnavatele.

V Kolovči dne 13.3.2020                       Helena Moudrá, ředitelka MŠ