Aktuality

PASOVÁNÍ  NA ŠKOLÁKY 2020

Navzdory ztíženým podmínkám života proběhne i v letošním školním roce pasování dětí na školáky, které se bude konat

ve čtvrtek 25.6. 2020 na zahradě mateřské školy od 16:15 hodin.

Vzhledem k hygienickým opatřením mohou děti doprovázet pouze dva členové rodiny. Děkujeme za pochopení.

Prosíme všechny rodiče o pomoc s nácvikem básní a písní níže uvedených.

Dětem připravte vhodný společenský oděv – kluci košili, děvčata šaty nebo sukni.

Těšíme se na vás. 🙂

Děvčata básnička:

K ČEMU JSOU HOLKY NA SVĚTĚ?

ABY Z NICH BYLY MAMINKY,

ABY SE PĚKNĚ USMÁLY

NA TOHO KDO JE MALINKÝ.

 

ABY NÁS MĚL KDO POHLADIT

A VYPRÁVĚT NÁM POHÁDKU

PROTO JSOU TADY HOLČIČKY,

ABY NÁŠ SVĚT BYL V POŘÁDKU.

Kluci básnička:

PÁNI KLUCI JSOU TU K TOMU,

ABY SVĚT BYL VESELÝ.

VYSTARTUJÍ RÁNO Z DOMU,

JAKO KDYŽ JE VYSTŘELÍ.

 

NELEKNOU SE BLESKU, HROMU,

NEVADÍ JIM MRÁZ A LED.

PÁNI KLUCI JSOU TU K TOMU,

ABY SE SVĚT TOČIL VPŘED

Všechny děti písničky:

Z. Svěrák, J. Uhlíř – Není nutno

Z. Svěrák, J. Uhlíř – Prázdniny u babičky

Naleznete na Youtube:

poslouchejte a zpívejte si s dětmi 🙂

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Čestné prohlášení

Dodatek č1 stanovení úplaty květen a červen

Stanovení úplaty 2019-20


Zápis do MŠ 2020

Žádost o přijetí

Čestného prohlášení k očkování

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Přihláška ke stravování

Evidenční list 1

Čestného prohlášení k očkování


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKONÍ ROK 2020/2021 – ZŠ KOLOVEČ

Více informací naleznete zde


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

po projednání se zřizovatelem školy Městysem Koloveč v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřských škol

MŠ Koloveč, Sportovní 306

a

MŠ Koloveč, odloučené pracoviště Těšovice 30

s účinností od 16. března 2020 do odvolání.

Důvodem je vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

 

 Zákoní zástupci mohou požádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, tj. od 16. 3. 2020. Potvrzení budeme vydávat v pátek 13.3.2020 od 14. hod. do 15.30 hod. a v pondělí 16.3.2020 od 9 do 13 hod.. Popřípadě po domluvě na tel.: 723 751 811

Tuto žádost vydá a potvrdí ředitelka MŠ a rodič ji bude uplatňovat u svého zaměstnavatele.

V Kolovči dne 13.3.2020                       Helena Moudrá, ředitelka MŠ

 
 

  2020