MENU

Novinky

Andělské nebe

Přejeme všem předvánoční pohodovou, přímo andělskou atmosféru. Buďte celé vánoční svátky v andělském nebi, tak jako my.

 

Umístili jsme se ve výtvarné soutěži

Naše děti se umístily ve výtvarné soutěži “Cestujeme s prarodiči” za Plzeňský kraj. Postupují do celostátního kola.
GRATULUJEME!

 

Detail [»]
-

Hráli jsme si na filmaře a vytvořili jsme animovaný film

Děti z výtvarného kroužku namalovaly kulisy a vymodelovaly loutky. Pak už bylo vše snadné :)

 

Učili jsme se názvy různých druhů zeleniny

Celý týden jsme si povídali, co se urodilo zahradníkovi, na jeho zahrádce,  za zeleninu.

Zeleninu jsme se učili poznávat různými prožitkovými aktivitami.

Poznávali jsme ji pod mikroskopem i po hmatu.

Poznáte ji i vy?

Detail [»]
-

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Mezinárodní den stromů

Mezinárodní den stromů se v České republice slaví 20. října. Je to svátek, který oslavuje stromy prostřednictvím jejich sázení. Děti ve školce v Těšovicích vědí, že bez stromů by nebyl život. “Bez stromů bychom se udusili,” řekl Milda.
A tak jsme tento den oslavili sázením jablůňky na naší zahradě.
Obec Srbice nám zakoupila malou jablůňku a pytel zeminy. Velmi pěkně děkujeme :) Strejda Toupal nám odhrnul drny a my jsme vykopali díru pro sázení jablůňky. Byla to fuška :) Jablůňku jsme posadili do díry, zahrnuli zeminou, přivázali ke kůlu a řádně jsme ji zalili vodou. Ať se ti jablůňko u nás líbí :) Až vyrosteme a budeme veliký jako naše paní učitelka, přijedeme se do školky podívat na velikou jabloň s krásnými červenými jablky.
Tuto aktivitu, jako i mnoho jiných, bychom nemohli uskutečnit bez podpory obce Srbice. Děkujeme především paní starostce Ing. Haně Pluhařové a panu místostarostovi Petru Toupalovi.

Detail [»]
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Jablíčkový den s rodiči

Děkuji za skvělé úterní odpoledne :) Za sebe můžu říct, že jsem si to výborně užila. Mně se v té naší školce taaaak líbí, neměnila bych. Jsem ráda, že zde máme úžasné děti a ještě úžasnější rodiče :)
Těším se na příště Lucie Khasová

 

eTwinning ve škol. roce 2018-19

V letošním školním roce se naše školka zapojila do dvou eTwinningových projektů. Ze zkušeností víme, že děti velmi rády spolupracují s jinými mezinárodními školkami, a

Detail [»]
-
proto jsme se v eTwinningu rozhodli pokračovat.

Projekty:

1. Zvedavá včielka v jesennej záhrade

2. Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej

 


Zvedavá včielka v jesennej záhrade
Detail [»]
-
 
O projektu

 Náš projekt je krátkodobý s trvaním SEPTEMBER - NOVEMBER a je pre deti v predškolskom veku od 3 do 6 rokov. Tematický je zameraný na charakteristické znaky jesene. Maskotom projektu je „Zvedavá včielka“ sprostredkovateľka otázok, na ktoré deti budú hľadať riešenia. V projekte deti budú pozorovať, experimentovať a skúmať jesennú prírodu, spoznajú plody záhrady a ich úžitok, identifikujú zmeny počasia, farby okolitej prírody, spracujú svoje zážitky vo výtvarných, pracovných, hudobných a dramatických aktivitách. Včielka Bee –Bot ich bude sprevádzať a deti sa naučia základom kódovania. Naším úsilím je spolupracovať s partnermi v priestore Twinspace , vzájomne sa inšpirovať podporovať. Chceme, aby deti zažili radosť v navrhovaných aktivitách a spoznali nových kamarátov.

 

Cíle

 Našim cieľom je :
Ø zábavnou a zážitkovou formou spoznať charakteristické znaky jesene

Detail [»]
-

Ø spoznať význam vitamínov
Ø rozširovať si slovnú zásobu
Ø experimentovanie – pokus, recept,
Ø získať zručnosti pri kódovaní a hľadaní riešení problémových situácii
Ø prejaviť kreativitu pri výtvarnom, hudobnom a dramatickom zobrazovaní jesene
Ø získať zručnosti pri spracovaní prírodnín

 

Postup práce

Predstavíme deťom maskota projektu a identifikujeme slovo „zvedavý“
Predstavíme im prostredie Twinnspace, spolupracujúcu krajinu a partnerské školy.
Predstavíme si spolupracujúce tímy a učiteľky.
Nakreslíme si logo projektu : „Zvedavá včielka“
Zistíme, aké zmeny nastali v jeseni.( fotoaparát)
Napíšeme slovo JESEŇ vo svojom jazyku.
Pripravíme výstavu jesenných plodov.
Vytvoríme knihu jesenných plodov.
Oslávime „Deň jablka“ navrhovanými aktivitami partnerských škôl – 21.10.2018
Experimentujeme s plodmi – ovocie, zelenina – lupa, mikroskop, váhy.
Dramatizujeme jesennú rozprávku.
Pri všetkých aktivitách zaradíme kódovanie na papieri , tematickej podložke, alebo v interaktívnom prostredí. Tieto návrhy pracovného postupu partneri v projekte konkretizujú v priestore Padlet.
Na spoluprácu v projekte využijeme priestor Twinspace minimálne 1x v týždni, a zverejňovať foto-dokumentáciu, videa a materiál k aktivitám detí. Komunikovať budeme aj prostredníctvom chatu, emailu a Facebooku.

 

Očekávané výsledky

Učitelia budú prezentovať výsledky práce vo verejnom Twinnspace. Očakávame rozvíjanie kompetencii deti vo všetkých oblastiach. Zdokonalenie kódovania, programovania, riešenia problémových úloh. Spoznanie jazyka inej krajiny. Prehlbovanie spolupráce. Budovanie hodnôt v živote a uvedomenie si, že priateľstvo je dar.
Učitelia sa zdokonalia v interaktívnych nástrojoch Web 2, získajú poznatky o výchovno-vzdelávacom procese v iných krajinách. Vytvoria videa, prezentácie a elektronické knihy, ktoré obsahujú informácie o spolupráci medzi partnermi.

 

 

 

 

Detail [»]
-

 


Mesto a dedina, moja drahá krajina a moja materská škola v nej

 

O projektu
Projekt je zameraný na spoznanie partnerských krajín, na spoznanie školy, mesta, dediny, predstavenie zaujímavých a dominantných miest kultúrnych aj historických . Spoznáme symboly a jazyk partnerských krajín, zvyky a tradície jednotlivých kultúr.
 
Detail [»]
-
Cíle
Cieľom projektu je:
1. Spoznať vlastnú a partnerskú krajinu a jej kultúrne a historické pamiatky.
2. Predstaviť svoje mesto, dedinu a zaujímavé dominanty.
3. Spoznať štátne symboly partnerskej krajiny.
4. Rozširovať si komunikačné schopnosti.
5. Prezentovať tradície svojej krajiny v dramatických, hudobných a výtvarných aktivitách.
6. Prezentovať svoje predstavy v knihe o meste a dedine.
 
Postup práce
Partnerské školy rozpracujú ciele a navrhnú prostredníctvom chatu na fóre v priestore Twinspace spoločné aktivity. Komunikovať budeme prostredníctvom chatu, emailu a FB skupiny. Projektový plán rozpracujeme v mesiacoch September - Jún.
1. Vitajte v projekte
2. Predstavme sa
3. Vaše návrhy v projekte
3. September - Jún - rozpracovanie cieľov projektu
4. Čo nás spája - hádanka pre partnerskú školu.
5. Spoločné aktivity
6. Hodnotenie

Očekávané výsledky
Výsledky projektu budeme prezentovať vo verejnom Twinspace , prezentáciou pre rodičov, webových stránkach materských škôl. Očakávame, že deti spoznajú lepšie svoju krajinu, zistia rozdiel medzi mestom a dedinou. Zistia, že sú na svete aj iné nádherné miesta a ľudia rozprávajú aj iným jazykom. Získajú zručnosti pri práci s fotoaparátom, interaktívnymi hrami, s digitálnymi hračkami. Spoznajú tradície kultúru v partnerských krajinách.
Učitelia v projekte zdokonalia svoje IKT zručnosti a zručnosti Web 2. Podporujú v projekte rozvíjanie národnej hrdosti, lásky k vlasti, tolerancie a úcte k iným národom a ich tradíciám.
 
 
 
 
-

 

 

 

 

Rozcvička - Naše školka

Na začátku září jsme si protáhli tělíčka  a současně jsme poznávali místnosti v naší školce. Velkým úspěchem je zapojení i nových dětí do cvičení.

 

Další úspěch ve výtvarné soutěži

Naši výtvarkáři opět uspěli ve výtvarné soutěži: Tady je krakonošovo, vyhlášené městem Jičín.

Gratulujeme.

Obrázky budou vystaveny v v obřadní síni jičínského zámku od 12.- 16. 9. 2018

Detail [»]
-
Detail [»]
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Ukončení projektu Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky.

Dnes jsme úspěšně zakončili projekt Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky. Děti za splnění všech úkolů získaly krásné medaile a především si cvičení se zvířátky po celý rok skvěle užívaly.

 

Detail [»]
-

 

-

Rodiče zahráli divadlo O veliké řepě

Velká poklona a díky rodičům, za překrásné profesionální divadelní představení pohádky O veliké řepě.
Dětem se pohádka moc líbila a nejen jim :)
Detail [»]
-
 
 
-

Pasování předškoláků

Ve středu 20. 6. 2018 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky a pasovali je na velké školáky:)
Bude se nám stýskat :(
Přejeme mnoho školních úspěchů a spoustu krásných chvil prožitých v ZŠ.
Detail [»]
-
Detail [»]
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

Další aktivní naslouchání hudby

Děti si zahrály na dětské hudební nástroje a doprovodily Květinový valčík P. I. Čajkovského

 

 

 

 

Blíží se oslava 130 let výročí školy v Těšovicích

Děti celý týden strávily v době 19- tého století. Kdy rodák z Těšovic Jan Wolf se v 15ti letech vypravil pěšky do Vídně. Vyučil se zde truhlářem a za své první vydělané peníze si koupil los, na který vyhrál velikou hromadu peněz :) Na své rodné Těšovice nezapomněl a nechal zde vystavit kapličku, obecní školu a chudobinec. je již tomu 130 let.

Děti se seznámily s hudbou 19 - tého století, zatancovaly si polku J. Strausse a naučily se doprovodit Květinový valčík na dětské hudební nástroje. Oblékly se do šatů typických pro 19-té soletí - dívky měly krásné šaty až na zem, vějíře  a mladí páni se pyšnili klobouky a vázankami.  Děti také podrobně prozkoumaly architekturu školy, kaplička a zašly se podívat na chudobinec. Své dojmy výtvarně ztvárnily nejrůznějšími výtvarnými technikami.
Největším zážitkem byly tři zakoupené losy. Na dva z nich děti vyhrály, právě tak, jako Jan Wolf před lety. Jen vyhraná částka byla poněkud jiná :) Po domluvě se děti rozhodly, že za vyhrané peníze (70 Kč) si koupí nanuky. A tak si nakonec ještě pochutnaly :)
 
Toho, kdo by s námi chtěl oslavit 130 let založení školy zveme v neděli 10. 6. 2018 od 14. 00 hod. Místo konání: MŠ Těšovice.
Detail [»]
-
 
Detail [»]
-
Detail [»]
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-

Svatební rozcvička

Před stavbou domu snů byla ve školce svatba. Neboť : Ženich s nevěstou sami byli, domeček si postavili, protože se měli rádi, dlouho sami nezůstali:)

Jak probíhaly svatební přípravy?

Náš dům, náš hrad

Děti ze školky se pustily do stavby domu snů. Jak se jim podařil?

J. Strauss- Tristch Trastch polka

Děti se opět aktivně seznámily s klasickou hudbou.

 

Obrovský úspěch našich dětí

Ve 46. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2018 získaly čestné uznání hned dvě děti z MŠ Koloveč – Těšovice :  Viktorie Egerová  4 roky, Jiří Glázr 6 let , GRATULUJEME!

Soutěže se zúčastnilo 79 zemí světa a celkem bylo zasláno 29 967 prací.

Téma soutěže: VODA (nad zlato)                                                                                                                                                                                                     

Detail [»]
-
Detail [»]
-

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail [»]
-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

Čarodějnice a ježibaby ve školce

Svatojakubská noc se blíží, a tak i naši školku navštívily nejrůznější čarodějnice a ježibaby. Při míchání kouzelných lektvarů nás naučily znát léčivé i jedovaté bylinky. Proletěli jsme se s nimi na koštěti. Seznámili jsme se s jejich zvířecími kamarády - hady, štíry, žábami, netopýrami, kočkami,... Naučili jsme se ježibabí písničku a různé zaříkávadla. Nakonec jsme ježibabky výtvarně ztvárnili.

 

Voda je život

Světový den vody jsme v březnu oslavili také s našimi dětmi. Moc jsme si to všichni užili. Projekt zaujal velké i malé děti.

-