Fotografování podzimní krajiny

Milí rodiče, letos jsme zapojeni do eTwinningového projektu “Objevujeme svět přírody” společně s polskými a tureckými kamarády. Jeden z úkolů na měsíc říjen je nafotit měnící se podzimní krajinu (barevné stromy, listy, podzimní plody atd.) S dětmi jsme začaly fotografovat na vycházkách. Vás prosím, aby jste se do tohoto úkolu rovněž zapojili a při pobytu […]

Informace pro rodiče od 1. 9. 2021

Děti v MŠ se netestují. Do budovy vstupuje pouze zdravé dítě se zdravým doprovodem. Doprovod vstupuje s respirátorem. Dítě mít roušku nemusí, ovšem musí mít roušku k dispozici v šatně. Po převlečení – umýt ruce – doprovod do umývárny nevstupuje – poté předá dítě učitelce do třídy. Pokud má dítě při příchodu příznaky onemocnění – není vpuštěno do třídy. […]