Informace pro rodiče od 1. 9. 2021

Publikováno

Děti v MŠ se netestují. Do budovy vstupuje pouze zdravé dítě se zdravým doprovodem. Doprovod vstupuje s respirátorem. Dítě mít roušku nemusí, ovšem musí mít roušku k dispozici v šatně. Po převlečení – umýt ruce – doprovod do umývárny nevstupuje – poté předá dítě učitelce do třídy. Pokud má dítě při příchodu příznaky onemocnění – není vpuštěno do třídy. […]

Návrat ze zahraničí

Publikováno

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách Rodiči jsou povinni informovat MŠ o cestě do zahraničí Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování v níže uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: • V případě dětí do 6 […]

Platby za stravné a školné inkasem

Publikováno

Vážení rodiče, MŠ Koloveč bude od září 2021 provádět platby za stravné a školné inkasem z Vašeho účtu. Z toho důvodu je potřeba zřídit souhlas s inkasem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ Koloveč. Číslo účtu MŠ Koloveč je: 181413540/0300. Při nastavení souhlasu s inkasem zadejte pouze naše číslo účtu, nastavte prosím limit pro celkovou částku za měsíc na 1.500,- Kč / pokud dochází do […]

Výsledky zápisu 2021 -22

Publikováno

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace Sportovní 306 Výsledky zápisu na školní rok 2021-22 Přijaté děti podle čísel : 14,6,9,3,1,8,4,22,13,11,16,19,17 Rozhodnutí o přijetí si můžete osobně vzvednout na setkání s novými rodiči ve středu 16.6.2021 od 16,15 hodin. Na tomto setkání se dozvíte značku dítěte v MŠ, do jaké třídy bude Vaše dítě chodit, jaké bude […]

Focení

Publikováno

Během prvního týdne v červnu proběhne v MŠ focení – p. Dolejš. Datum bude ještě upřesněn. U vchodu do MŠ jsou připravené seznamy, kde si zaznamenejte počet fotografií. Fotit se bude společná fotografie třídy – 30 Kč za kus, jednotlivci či skupinky dle zájmu, minimální odběr je 3ks fotografií -15 Kč za kus. Fotit se […]