Informace pro rodiče od 1. 9. 2021

Děti v MŠ se netestují. Do budovy vstupuje pouze zdravé dítě se zdravým doprovodem. Doprovod vstupuje s respirátorem. Dítě mít roušku nemusí, ovšem musí mít roušku k dispozici v šatně. Po převlečení – umýt ruce – doprovod do umývárny nevstupuje – poté předá dítě učitelce do třídy. Pokud má dítě při příchodu příznaky onemocnění – není vpuštěno do třídy. […]