MENU

12. 1. 2016

Téma: LYŽAŘI

Motivace:

Obrázky zimních sportů. Popsat obrázek krátkými větami. Najít na obrázku danou věc a zakroužkovat ji.

Technika:

Prostorová tvorba.

Dílčí cíle:

Rozvoj zručnosti.

Přítomni:

Střihavková A.

Lucáková K.

Hujo M.

Krištofová A.

Kramerová S.

Šibilová K.

Duchoňová B.

 

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-