MENU

2. 2. 2016

Téma: SÁDROVÉ RUCE

Motivace:

ŘÍKANKA: To jsou prsty, to jsou dlaně,

                   mýdlo s vodou patří na ně.

                    A po mýdle dobré jídlo

                    a po jídle zase mýdlo.

Procvičujeme názvy prstů na ruce.

Hmatové hry – poznat předmět, kamaráda dle hmatu.        

Technika:

Malba na sádrové odlitky.

Dílčí cíle:

Seznámení s vlastnostmi akrylové barvy. Překrývání barev.

Přítomni:

Střihavková A.

Hujo M.

Vrba V.

Šibilová K.

Hamršmídová A.

Lucáková K.

Krištofová A.

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-