MENU

11. 5. 2016

Téma: KVĚTEN, MĚSÍC KVĚTIN

Motivace:

Obrázky květin, rozkvetlých stromů a keřů.

Umět pojmenovat některé jarní květiny, popsat je celou větou.

Technika:

Modelování ze slaného těsta.

Dílčí cíle:

Seznámení se slaným těstem a jeho vlastnostmi.

Přítomni:

Šibilová K.

Krištofová A.

Střihavková A.

Kramerová S.

Lucáková K.

Duchoňová B.

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-