MENU

školní rok 2016/17

28. 6. 2017

Téma: ROZLOUČENÍ Motivace: Loučení se školním rokem, rozdávání titulů – Skvělý výtvarník. Technika: Malba na umělohmotnou desku akrylovými barvami. Dílčí cíle: Volné vyjádření dětské fantazie. Přítomni: Toupalová V. Bílá T. Šibilová K. Krištofová A. König M. Střihavková A. Hamršmídová A. Duchoňov ...

21. 6. 2017

Téma: LETNÍ SLUNCE Motivace: Rozhovor na téma: Letní počasí Technika: Vymývaná klovatina. Dílčí cíle: Seznámení s technikou. Přítomni: Toupalová V. Bílá T. Šibilová K. Šleisová S. Krištofová A. König M. Střihavková A. Hamršmídová A. Duchoňová B.

13. 6. 2017

Téma: XEROXKOPIE Motivace: Tisk nejrůznějších předmětů. Sledování struktury a materiálu, ze kterého jsou vyrobené. Technika: Malba pastelkami, koláž, asambláž. Dílčí cíle: Seznámení s xeroxkopií, rozvoj představivosti. Přítomni: Toupalová V. Bílá T. Šibilová K. Šleisová S. Krištofová A. König M. ...

5. 6. 2017

Téma: KULISY Motivace: Pohádka o perníkové chaloupce. Technika: Malba temperovými barvami. Dílčí cíle: Spolupráce dětí. Přítomni: Toupalová V. Bílá T. Šibilová K. Šleisová S. Krištofová A.

29. 5. 2017

Téma: JEDEN DEN V ŽIVOTĚ HASIČE Motivace: Účast ve výtvarné soutěži Svět očima dětí. Kniha Hasiči. Technika: Malba vodovými barvami, voskovými pastely, pastelkami. Dílčí cíle: Spolupráce ve dvojicích Přítomni: Toupalová V. Bílá T. Duchoňová B. Hamršmídová A. Šibilová K. Střihavková A. Šleisová S.

25. 5. 2017

Téma: BROUCI Motivace: Atlas brouků, Knihy – Ferda mravenec, Zvířata v ČR,… Píseň – Brouček Hajdaláček Technika: Krakeování. Dílčí cíle: Kresba podle předlohy, všímat si detailů. Přítomni: Toupalová V. König M. Bílá T. Hamršmídová A. Šibilová K. Střihavková A. Šleisová S.

16. 5. 2017

Téma: MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK Motivace: Účast ve výtvarné soutěži, instruktáž správného mytí rukou. Diskuze – kde si ruce ušpiním? kde je nejvíce bacilů? Technika: Libovolná. Dílčí cíle: Držet se zadaného tématu. Přítomni: Toupalová V. König M. Bílá T. Krištofová A. Hamršmídová A. Šibilová K.

11. 5. 2017

Téma: PERNÍKOVÉ SRDCE Motivace: Báseň: Maminka Technika: Zdobení perníku. Dílčí cíle: Rozvoj zručnosti a trpělivosti. Přítomni: Toupalová V. Šleisová S. Střihavková A. König M. Bílá T. Krištofová A. Hamršmídová A. Duchoňová B. Šibilová K.

10. 5. 2017

Téma: PERNÍKOVÉ SRDCE Motivace: Rozhovor na téma: „Maminka bude mít svátek“ Technika: Zadělávání, vykrajování těsta. Dílčí cíle: Rozvoj zručnosti a trpělivosti. Přítomni: Toupalová V. Šleisová S. Střihavková A. König M. Bílá T. Krištofová A. Hamršmídová A. Duchoňová B. Šibilová K.

2. 5. 2017

Téma: ERB NAŠÍ RODINY Motivace: Objasnění pojmu „erb.“ Prohlížení obrázků s nejrůznějšími erby. Rozhovor na téma: Naše rodina Technika: Malba suchým a olejovým pastelem. Dílčí cíle: Zamyslet se nad zadaným tématem a zvolit nejtypičtější motiv vystihující naší rodinu. Přítomni: Toupalová V. Šleiso ...

25. 4. 2017

Téma: JEŽIBABY Motivace: Píseň: Pět ježibab Rozhovor – Filipojakubská noc „Kdybys byla ježibabou a uměla čarovat, v co by ses proměnila?“ Technika: Malba na netradiční podklad. Dílčí cíle: Rozvoj fantazie. Přítomni: Toupalová V. Šleisová S. Střihavková A. König M. Bílá T. Krištofová A. Hamršmídov ...

18. 4. 2017

Téma: VLNĚNÉ PANENKY Motivace: Prohlížení ovčího rouna, výroba vlny - rozhovor Technika: Vlněná koláž Dílčí cíle: Objevovat tvůrčí možnosti materiálu, realizovat svůj vlastní návrh. Přítomni: Toupalová V. Šleisová S. Střihavková A. König M. Bílá T. Krištofová A. Hamršmídová A.

13. 4. 2017

Téma: VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK Motivace: Velikonoční výzdoba. Technika: Malba na keramickou hlínu. Dílčí cíle: Malovat špičkou štětce, posílit trpělivost, jemnou motoriku. Přítomni: Toupalová V. Duchoňová B. Šleisová S. Střihavková A. König M. Šibilová K. Bílá T. Krištofová A.

4. 4. 2017

Téma: VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK Motivace: Vyprávění příběhu o ukřižování Ježíše Krista. Rozhovor – jak slavíme velikonoce? Technika: Válení, vykrajování, modelování z keramické hlíny. Dílčí cíle: Naučit se zpracovat a spojovat keramickou hlínu. Přítomni: Toupalová V. Duchoňová B. Šleisová S. Střihavkov ...

30. 3. 2017

Téma: PROTIKLADY – dva v jednom Motivace: Jaký jsme a jaký bychom mohli být? – tvorba a vymýšlení protikladů. Technika: Kolorovaná kresba. Střihání, kombinace dvou obrázků. Dílčí cíle: Seznámení s novou technikou. Přítomni: Toupalová V. Duchoňová B. Šleisová S. Střihavková A. König M. Šibilová K. ...

23. 3. 2017

Téma: GEOMETRICKÁ FANTAZIE Motivace: Procvičujeme názvy geom. tvarů. Technika: Koláž. Dílčí cíle: Rozvoj prostorové představivosti. Přítomni: Toupalová V. Duchoňová B. Šleisová S. Střihavková A. König M. Šibilová K.

21. 3. 2017

Téma: BLAHOSLAVNÝ HROZNATA Motivace: Poslech příběhu: Hroznata – český šlechtic a mnich /zakladatel klášterů v Chotěšově a Teplé/ – rozhovor, prohlížení obrázků Technika: Kresba uhlem, křídou, zmizíkem, tuší. Malba vodovými barvami. Dílčí cíle: Účast ve výtvarné soutěži. Přítomni: Hamršmídová A. ...

7. 3. 2017

Téma: SRDCE Z LÁSKY DAROVANÉ Motivace: Objasnění pojmu MDŽ. Jaký je typicky ženský dárek? - rozhovor Technika: Kresba odlišné linie čar. Dílčí cíle: Orientace na papíře. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Duchoňová B. Šleisová S. Střihavková A. Šindelář M.

1. 3. 2017

Téma: ZVÍŘATA V INDONESKÉM PRALESE Motivace: Encyklopedie zvířat, mapa, atlas. Technika: Koláž z hedvábného papíru. Dílčí cíle: Rozvoj jemné motoriky. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Duchoňová B. Bílá T. Šleisová S. Střihavková A. König M.

27. 2. 2017

Téma: BAREVNÝ DÉŠŤ Motivace: Procvičování barev a jejich odstínů. Technika: Malba temperovou barvou. Dílčí cíle: Seznámení se siluetou postavy. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Duchoňová B. Bílá T. Šleisová S.

16. 2. 2017

Téma: ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ Motivace: Třídění obrázků ovoce X zelenina. Poznáváme a pojmenováváme zeleninu. Technika: Libovolná dle výběru dětí. Dílčí cíle: Účast ve výtvarné soutěži. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Duchoňová B. Šibilová K. Bílá T. Šleisová S.

7. 2. 2017

Téma: SEMÍNKOVÁ MANDALA Motivace: Obrázky mandal, vysvětlení slova „mandala“. Technika: Semínková koláž. Dílčí cíle: Rozvoj pečlivosti a trpělivosti. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Krištofová A. Duchoňová B. Šibilová K. Bílá T. Střihavková A. König M. Šleisová S.

31. 1. 2017

Téma: PRINCEZNA NA HRÁŠKU Motivace: Pohádka Princezna na hrášku – rozhovor. Technika: Malba suchým pastlem. Dílčí cíle: Vymýšlení různého designu peřinek. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Krištofová A. Duchoňová B. Šibilová K. Bílá T.

24. 1. 2017

Téma: VYPLÉTANÝ SNĚHULÁK Motivace: Netradiční pomůcky: kladiva, hřebíky, vlna Rozhovor: Jak vypadá sněhulák? Technika: Vyplétání obrázku vlnou. Dílčí cíle: Procvičení jemné a hrubé motoriky. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Krištofová A. Duchoňová B. Šibilová K. Bílá T. König M.

17. 1. 2017

Téma: ZIMNÍ OBRÁZEK Motivace: Asociační pavučina: „Když se řekne Zima, tak mě napadne…“ Vybrat z předmětů: Co do Zimy nepatří a proč? Technika: Malba vodovou barvou. Dílčí cíle: Vybarvit obrázek několika odstíny jedné barvy. Přítomni: Hamršmídová A. Toupalová V. Krištofová A. Šleisová S. Duchoňov ...