MENU

2. 5. 2017

Téma: ERB NAŠÍ RODINY

Motivace:

Objasnění pojmu „erb.“

Prohlížení obrázků s nejrůznějšími erby.

Rozhovor na téma: Naše rodina

Technika:

Malba suchým a olejovým pastelem.

Dílčí cíle:

Zamyslet se nad zadaným tématem a zvolit nejtypičtější motiv vystihující naší rodinu.

Přítomni:

Toupalová V.

Šleisová S.

Střihavková A.

König M.

Bílá T.

Krištofová A.

Hamršmídová A.

Duchoňová B.

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-