MENU

4. 2. 2019

Téma: ZIMNÍ KRÁLOVNA

Motivace:

Asociační kruh – Když se řekne zima, tak mě napadne. Co je symbolem zimy?

Technika:  

Kašírování.

Dílčí cíle:

Osvojit si tuto techniku, práce s netradičním materiálem.

Přítomni:

Lucák M.

Egerová V.

Jůzková A.

Šindelářová B.

Procházka M.

Komanec M.

Gmitter M.

Svačinová J.

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-