MENU

19. 6. 2019

Téma: LAPAČ SNŮ

Motivace:

Rozhovor: Co je to lapač snů? Kdo ho vymyslel? Jaké máte sny?

Technika:  

Pracovní činnost – vázání, nadívání.

Dílčí cíle:

Být zručný.

Přítomni:

Jůzková A.

Svačinová J.

Gmitter M.

Procházka M.

Střihavka J.

Komanec M.

Egerová V.

Vávrová L.

Lucák M.

 

 

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-