MENU

17. 10. 2018

Téma: ATLAS STROMŮ A KEŘŮ

 

Motivace:

Atlas stromů, přírodniny, listy stromů a keřů.

Technika:  

Malba vodovými barvami a voskovými pastely.

Dílčí cíle:

Poznat některé stromy a keře- různorodost, členitost.

Přítomni:

Lucák M.

Svačinová J.

Gmitter M.

Egerová V.

Procházka M.

Šindelářová B.

Komanec M.

Jůzková A.

Střihavka J.

Kocichová L.

 

 

Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-
Detail [»]
-