Aktuality

 

Překrásné prázdniny plné radostných zážitků, sluníčka a letní pohody přejí děti a zaměstnanci MŠ Těšovice


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ KOLOVEČ :

omezený provoz na jednu třídu pro děti obou pracovišť:

od 1.7.2020 do 7.8.2020
od 24.8.2020 do 31.8.2020

s tím, že od 1.7.2020 do 10.7.2020 bude provoz zajištěn pedagogy z Těšovic

od 10.8.2020 do 21.8.2020 bude provoz přerušen / MŠ uzavřena /

MŠ Těšovice – uzavřena, rodiče mají možnost využít provozu v Kolovči

Pro přihlášené děti platí stanovení školného:

na měsíc červenec : 300,- Kč
na měsíc srpen : 157,- Kč

Odhlášeným dětem je školné prominuto, bez vydání rozhodnutí ředitelky o prominutí školného.

Pravidla provozu MŠ o prázdninách.


Jelikož jsme se letos na konci škoního roku neměli možnost profesionálně vyfotografovat, pořídili jsme pro vás alespoň amaterskou fotografii. Lze si ji stáhnout ve fotogalerii na našem webu.


V pátek 26. 6. 2020  v 16. 15 hod proběhne pasování předškoláků

(uvnitř budovy MŠ, neboť budeme využívat projektor)

V souvislosti s pandemií COVID – 19 – pouze pro rodiče předškoláků! (bez prarodičů a sourozenců) s mimořádnými hygienickými opatřeními (roušky), krátké zavzpomínání na docházku dětí do MŠ, předání šerpy a dárečků.


 

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKONÍ ROK 2020/2021 – ZŠ KOLOVEČ

Více informací naleznete zde

 

 

 
 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

po projednání se zřizovatelem školy Městysem Koloveč v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřských škol

MŠ Koloveč, Sportovní 306

a

MŠ Koloveč, odloučené pracoviště Těšovice 30

s účinností od 16. března 2020 do odvolání.

Důvodem je vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

 

 Zákonní zástupci mohou požádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy,

tj. od 16. 3. 2020.

Potvrzení budeme vydávat v pátek 13. 3.2020 od 14. hod. do 15.30 hod.

a v pondělí 16. 3.2020 od 9 do 13 hod.

Popřípadě po domluvě na tel.: 723 751 811

Tuto žádost vydá a potvrdí ředitelka MŠ a rodič ji bude uplatňovat u svého zaměstnavatele.

V Kolovči dne 13. 3.2020                       Helena Moudrá, ředitelka MŠ


Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 15.00 do 18.00 hodin v budově základní školy Koloveč.

Vybíráme 400,- Kč na SRPDŠ na 2. pololetí.

Nutno zaplatit do 15. 3. 2020.


V pondělí 16. 3. 2020  – divadlo Letadlo MŠ Koloveč – ZRUŠENO

V úterý 17. 3. 2020 – proběhne pro děti ve školce beseda o zubní hygieně. Děti si přinesou do školky zubní kartáček. – ZRUŠENO


V pátek 28. 2. 2020 – se uskuteční v MŠ Karneval, děti si mohou přinést masku z domova nebo jim masku zapůjčíme ze školky.


Ve čtvrtek 27. 2. 2020 – jedeme ve 13. 30 hod do MŠ Koloveč na divadlo Budulínek Mandelinka. Děti si budete vyzvedávat v Kolovči mezi 15.00 – 16.00 hod.

S sebou: batůžek na bačkorky


Ve čtvrtek 13. 2. 2020 – jedeme do Horšovského Týna na muzikálovou pohádku Sněhová královna. Odjezd v 9. 00 hod. Děti se před odjezdem nasvačí a vrátí se na oběd. 

S sebou: batůžek a uzaviratelné pití


V pondělí 3. 2. 2020  jedeme po obědě do MŠ Koloveč na divadlo. Děti si vyzvednete ve školce v Kolovči mezi 15. 00 – 16. 00.

ODPADÁ Z DŮVODU NEMOCI!


V pátek 31. 1. 2020 bude MŠ Těšovice uzavřena z důvodu chřipkové epidemie. Lze umístit vaše dítě do MŠ Koloveč s potvrzením o bezinfekčnosti.

Zveme Vás na Dětský maškarní bál v Poděvousích.


Dne 23. 1. 2020 od 15:30 se uskuteční přednáška s pracovníky PPP.
( logopedie, vývoj dětí).  Prosíme všechny rodiče o účast!


  MŠ Těšovice bude opět otevřena 6.  1.  2020