Aktuality

Otevíráme v úterý 6. 10. 2020.


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

na základě nařízení KHS o karanténě a po projednání se zřizovatelem školy Městysem Koloveč v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřských škol

MŠ Koloveč, Sportovní 306

a

MŠ Koloveč, odloučené pracoviště Těšovice 30

s účinností od 24. 9. 2020 do rozhodnutí o mimořádném opatření KHS

Důvodem je jeden pozitivně testovaný zaměstnanec na COVID – 19 na každém pracovišti

 

V Kolovči dne 23. 9. 2020                   Helena Moudrá, ředitelka MŠ

Rozhodnutí krajské hygienické stanice

Ve středu 23. 9. 2020 v 8,30 hod pojedou vybrané děti do Svržna na koníčky. Seznam dětí se dozvíte v MŠ.

S sebou: batůžek, uzaviratelné pití, papírové kapesníky.


Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16,15 hod se uskuteční schůzka rodičů. Účast nutná!


Začínáme v úterý 1. 9. 2020.

Pouze od nových dětí vybíráme na 1. pololetí:

 4 role toaletního papíru, 2x krabici kapesníčků,  1x odpadkové pytle 60l


Překrásné prázdniny plné radostných zážitků, sluníčka a letní pohody přejí děti a zaměstnanci MŠ Těšovice


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ KOLOVEČ :

omezený provoz na jednu třídu pro děti obou pracovišť:

od 1.7.2020 do 7.8.2020
od 24.8.2020 do 31.8.2020

s tím, že od 1.7.2020 do 10.7.2020 bude provoz zajištěn pedagogy z Těšovic

od 10.8.2020 do 21.8.2020 bude provoz přerušen / MŠ uzavřena /

MŠ Těšovice – uzavřena, rodiče mají možnost využít provozu v Kolovči

Pro přihlášené děti platí stanovení školného:

na měsíc červenec : 300,- Kč
na měsíc srpen : 157,- Kč

Odhlášeným dětem je školné prominuto, bez vydání rozhodnutí ředitelky o prominutí školného.

Pravidla provozu MŠ o prázdninách.vy

ky