Aktuality

Vybíráme 400,- Kč na SRPDŠ na 2. pololetí.

Nutno zaplatit do 15. 3. 2020.


V úterý 17. 3. 2020 – proběhne pro děti ve školce beseda o zubní hygieně. Děti si přinesou do školky zubní kartáček.


V pátek 28. 2. 2020 – se uskuteční v MŠ Karneval, děti si mohou přinést masku z domova nebo jim masku zapůjčíme ze školky.


Ve čtvrtek 27. 2. 2020 – jedeme ve 13. 30 hod do MŠ Koloveč na divadlo Budulínek Mandelinka. Děti si budete vyzvedávat v Kolovči mezi 15.00 – 16.00 hod.

S sebou: batůžek na bačkorky


Ve čtvrtek 13. 2. 2020 – jedeme do Horšovského Týna na muzikálovou pohádku Sněhová královna. Odjezd v 9. 00 hod. Děti se před odjezdem nasvačí a vrátí se na oběd. 

S sebou: batůžek a uzaviratelné pití


V pondělí 3. 2. 2020  jedeme po obědě do MŠ Koloveč na divadlo. Děti si vyzvednete ve školce v Kolovči mezi 15. 00 – 16. 00.

ODPADÁ Z DŮVODU NEMOCI!


V pátek 31. 1. 2020 bude MŠ Těšovice uzavřena z důvodu chřipkové epidemie. Lze umístit vaše dítě do MŠ Koloveč s potvrzením o bezinfekčnosti.

Zveme Vás na Dětský maškarní bál v Poděvousích.


Dne 23. 1. 2020 od 15:30 se uskuteční přednáška s pracovníky PPP.
( logopedie, vývoj dětí).  Prosíme všechny rodiče o účast!


  MŠ Těšovice bude opět otevřena 6.  1.  2020