O školce

Historie

Vznik Mateřské školy Koloveč se podle kroniky, kterou začal psát pan Gustav Vavřík, ředitel měšťanské školy v Kolovči, datuje na rok 1945, ihned po 2. světové válce. Vedoucí učitelkou tehdy byla jmenována paní učitelka Valerie Plachá. Mateřská škola sídlila nejprve sídlila v 1. patře vily bývalého lékaře Dr. Poppra a to od 2. října 1945. Učitelkou byla jmenována paní Valerie Plachá.

1.ledna 1946 se mateřská škola přestěhovala do budovy obecné školy. V dubnu 1951 se začalo s výstavbou nové budovy pro mateřskou školu, která byla slavnostně otevřena 11. ledna 1953.

Dětí přibývalo a tak se začalo znovu budovat –  1. září 1985 byla otevřena přístavba/ původně projektovaná jako jesle /.
Postupem času ale počet dětí klesl a v září 1991 již byla otevřena jen přístavba s jednou třídou. Zbytek budovy bude přestavěn na zdravotní středisko.

V září 1992 byly otevřeny opět 2. třída.

Ve funkci ředitelek se postupně vystřídaly: Anna Málková, Marie Štíbrová, Květoslava Cízlová, Anna Nová a Helena Kroová.

Rokem 2003 musely být zákonnou normou všechny školy zřízeny jako samostatné právní subjekty. Zřizovatel Mateřské školy Koloveč, Obec Koloveč, tehdy vyšel vstříc žádosti Obci Srbice, která zřizovala Mateřskou školu Těšovice, o sloučení těchto dvou mateřských škol. Tak k 1.1.2003 vznikla Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, která má odloučené pracoviště – místo výkonu Těšovice 30. Obě mateřské školy mají svou školní jídelnu. Do funkce ředitelky byla jmenována Helena Moudrá, která v srpnu 2003 prošla konkurzem a její jmenování bylo potvrzeno. Mateřská škola Koloveč, Sportovní 306, navíc provozuje výdělečnou činnost formou vývařovny pro cizí strávníky.

MŠ Koloveč

kapacita školy 84 dětí na základě povolení hygieny

  • školné činí na obou pracovištích 300,- Kč, předškolní děti mají vzdělávání zdarma

  • cena celodenního stravování obou zařízeních činí 50,- Kč
  • skladba stravy je sledována spotřebním košem, který je zákonnou normou a je v něm sledována vyváženost stravy a doporučené denní dávky mléka, mléčných výrobků, masa, zeleniny, ovoce, ryb, tuků, cukrů a luštěnin

Vývařovna Mateřské školy Koloveč

  • vaříme obědy pro místní občany, pro penzion v Kolovči a pro některé podniky
  • cena oběda je 88,-Kč
  • snažíme se vařit zdravou, pestrou a vyváženou stravu
  • vaříme po celý rok – i v době přerušení provozu mateřské školy o prázdninách