Projekty

Pojďme spolu poznat svět


Revitalizace zahrady MŠ Koloveč

Přílohy


Nemusíme, ale chceme

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001766 je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání profesním rozvojem pedagogockého sboru.

Logo Evropské unie
Logo Evropské unie

Se Sokolem do života

Celoroční aktivity pro předškolní děti.

Myšlenka na celoroční projekt probíhající u předškolních dětí vznikla v roce 2014. Záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.


Dítě je náš přítel

Registrační číslo projetku:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010220 je spolufinancován Evropskou unií.

Logo Evropské unie a Ministerstva Školství
Logo Evropské unie a Ministerstva Školství

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí / žáků, podpora extrakurikurálních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí / žáků, spolupráce s veřejností.