Věda hrou

Děti jsou zvídavé a rády experimentují. Proto jsme začali v naší školce do každého tematického bloku zařazovat nejrůznější pokusy, které si mohou sami vyzkoušet. Lékárna U Matky Boží ve Staňkově nám na ně darovala všelijaké kádinky, kapátka, zkumavky atd.. Pokusy jsou jednoduché a rozmanité. Vyzývají malé objevitele a badatele, aby se spojili se světem vědy. Upevňují smysl pro spolupráci, rozvíjejí intelektuální schopnosti a poznatky. Děti samy hledají odpovědi na otázky. A tak se děti v naší školce pomalu stávají mladými debrujáry.  (Debrujár = mladý člověk zajímající se o pochopení různých jevů a zákonitostí, které jsou mu předkládány nenucenou formou zábavných pokusů z různých oblastí vědy, techniky a ekologie.)


Jednotlivé pokusy ke shlédnutí