Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání název „ČAS JAK VODA PLYNE“

Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem zaměstnanců MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Přílohy