Školní řád

Ředitelka Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace, v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává tento školní řád, kterým upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Přílohy

Školní řád mateřské školy

Stanovení úplaty