2. návrh prázdninového provozu

Vážení rodiče, reagujeme na připomínky od rodičů a předkládáme ještě jeden návrh prázdninovému provozu na obou pracovištích mateřské školy. Stále platí, že se můžete s připomínkami obrátit na ředitelku školy osobně, nebo na e-mail info@mskolovec.cz Blíže vše projednáme na schůzce rodičů: v Kolovči dne 23.3.2023 od 16.30 hodin v Těšovicích dne 22.3.2023 od 16.00 hodin Na schůzkách domluvíme […]