Aktuality

Nová vládní opatření

Podle vládního nařízení je mateřská škola nadále uzavřena do 11.4.2021. zde odkaz VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

MŠMT zahájilo kroky k distribuci testů do škol 1.fáze otevírání škol a
režimových opatření zde odkaz REŽIMOVÁ OPATŘENÍ


POZVÁNKA

na on-line workshop s rodiči – zdarma

„Rodiče, ptejte se aneb jak na odklad školní docházky“

Pozvánka_Rodiče, ptejte se aneb jak na odklad školní docházky_9.3.2021


Uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole

od 1.3.2021 do 21.3.2021

  Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 viz : VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)

  Ošetřovné:

 rodič má právo čerpat OČR, bližší informace získáte např. zde:

Aktuální informace k ošetřovnému – Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

 samotný tiskopis žádosti o OČR viz : Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

 Distanční vzdělávání:

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné – to znamená poslední rok před nástupem do ZŠ – předškoláci. Každý týden budou zadávány úkoly pro jednotlivé třídy.

Pokud potřebujete s čímkoli pomoci, nebo poradit, kontaktujte ředitelku školy na mobil: 723751811.

Seznam otevřených ško pro děti, o něž nemohou za krizové situace pečovat rodiče nebo zákonní zástupci:

4-Rozhodnutí hejtmanky PK-péče o děti ze dne 27.2.2021


Mateřská škola je i nadále uzavřena a to minimálně do 8.2.2021 (včetně). Děkujeme za pochopení!


Mateřská škola je z důvodu karantény od 19. 1. do 29. 1. 2021 uzavřena!

Informace pro rodiče dětí, které přišly do styku s nakaženou osobou 14.1.2021

Informace pro rodiče dětí, které přišly do styku s nakaženou osobou 18.1.2021


Děkujeme paní Duchoňové za zakoupení dalšího BeeBot do naší školky. Děti už se těší až ho vyzkoušíme 🙂


Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021 přejí děti a zaměstnanci MŠ Těšovice

Sejdeme se opět v pondělí 4. 1. 2021


Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili školkové akce „Strom přání“. A rodičům, kteří přispěli k vánoční atmosféře v MŠ: pí.Egerové za perníkovou chaloupku, pí.Svačinové za jmelí a cukroví, pí.Zdvořákové za perníčky, pí.Schiebertové za cukroví a pí. Parmové za dřevěné ozdoby.

Vážení rodiče,
velice si vážíme sponzorských darů, které jste nám poskytli. Je až neuvěřitelné, že se v této nelehké době podařilo vybrat tolik peněz.
Celkem se vybralo 18 000,- Kč. Děkujeme!
Velké poděkování za sponzorské dary patří rodičům:
Zdvořákovi, Komancovi, Vávrovi (Petr), Procházkovi, Parmovi, Faitovi, Frankovi, Egerovi, Maškovi, Vávrovi (Eliška), Urbanovi, Štenglovi, Alounkovi, Bártovi

Ve středu 16. 12. 2020 proběhne ve školce vánoční nadílka.


Rozhodnutí

Č.J. 194/20/2

Ředitelka Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace rozhodla po projednání se zřizovatelem
přerušit provoz odloučeného pracoviště Těšovice 30, 345 43 Koloveč, podle §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
na dobu od 26.11.2020 do 27.11.2020.
Důvodem jsou technické problémy s vytápěním celé budovy.

Dne 26.11.2020 Helena Moudrá, ředitelka školy


V pondělí 7. 12. 2020 proběhne ve školce Mikulášská nadílka.


Ve středu 25. 11. 2020  se ráno uskuteční vánoční focení dětí. Letos bohužel bez sourozenců. Prosíme rodiče, aby děti již na focení oblékli.

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci jsme se se zřizovatelem dohodli na uzavření Mateřské školy Koloveč na obou pracovištích – Sportovní 306 i Těšovice 30 v době od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021.
Provoz bude znovu zahájen 4. 1. 2021.

Jsme si plně vědomi toho, že Vaše děti již po několikáté musely podstoupit testování, které je pro ně často traumatizující, a musí být v karanténě. Proto jsme Vám chtěli dopřát klidné Vánoce a zamezit tak případné karanténě a testování během Vánoc.

V době uzavření mohou rodiče čerpat OČR.

Informace k podmínkám vyplacení OČR lze stáhnout na tomto odkazu:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular?fbclid=IwAR1FsWUrt49s9z4t_WZyt9n-AxSUuERcP-uNsRJS-NAWb5FMDlagnQfvAzg

Tiskopis naleznete pod tímto odkazem:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Ředitelka ani lékař žádné potvrzení v době uzavření nevydává.

Vážení rodiče, přejeme Vám klidné, ve zdraví prožité vánoční svátky.


Otevíráme v úterý 6. 10. 2020.


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

na základě nařízení KHS o karanténě a po projednání se zřizovatelem školy Městysem Koloveč v souladu  s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka mateřské školy o přerušení provozu mateřských škol

MŠ Koloveč, Sportovní 306

a

MŠ Koloveč, odloučené pracoviště Těšovice 30

s účinností od 24. 9. 2020 do rozhodnutí o mimořádném opatření KHS

Důvodem je jeden pozitivně testovaný zaměstnanec na COVID – 19 na každém pracovišti

 

V Kolovči dne 23. 9. 2020                   Helena Moudrá, ředitelka MŠ

Rozhodnutí krajské hygienické stanice

Ve středu 23. 9. 2020 v 8,30 hod pojedou vybrané děti do Svržna na koníčky. Seznam dětí se dozvíte v MŠ.

S sebou: batůžek, uzaviratelné pití, papírové kapesníky.


Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16,15 hod se uskuteční schůzka rodičů. Účast nutná!


Začínáme v úterý 1. 9. 2020.

Pouze od nových dětí vybíráme na 1. pololetí:

 4 role toaletního papíru, 2x krabici kapesníčků,  1x odpadkové pytle 60l


Překrásné prázdniny plné radostných zážitků, sluníčka a letní pohody přejí děti a zaměstnanci MŠ Těšovice


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ KOLOVEČ :

omezený provoz na jednu třídu pro děti obou pracovišť:

od 1.7.2020 do 7.8.2020
od 24.8.2020 do 31.8.2020

s tím, že od 1.7.2020 do 10.7.2020 bude provoz zajištěn pedagogy z Těšovic

od 10.8.2020 do 21.8.2020 bude provoz přerušen / MŠ uzavřena /

MŠ Těšovice – uzavřena, rodiče mají možnost využít provozu v Kolovči

Pro přihlášené děti platí stanovení školného:

na měsíc červenec : 300,- Kč
na měsíc srpen : 157,- Kč

Odhlášeným dětem je školné prominuto, bez vydání rozhodnutí ředitelky o prominutí školného.

Pravidla provozu MŠ o prázdninách.


 
 
 
 

.