Cultural Journey

Rozloučili jsme se s projektem a zhodnotili ho

Hodnocení studentů

Hodnocení učitelů

Hodnocení rodičů


Seznámili jsme naše zahraniční kamarády se zdroji příjmů naší krajiny

V okolí naší školky jsou pole, kde se pěstují různé plodiny.
V blízkosti naší školky je kravín, kde děti pozorují krávy, které jsou chovány na mléko.
Často chodíme s dětmi na procházky do blízkého lesa, kde se těží hodně dřeva.

Náš projekt


Děti se seznámily s místním nářečím

S dětmi jsme vedli rozhovor o místním nářečí západočeského kraje: jak se to řekne? Bramborák=vošouch, Kolíček na prádlo=kulík, Pootevřít=nastevřít, Tohle=tuto, atd.


Oslavili jsme Mezinárodní den dětské knihy

S partnerskými školami jsme utvořili dvojčlenné tými. Jedna škola zaslala text příběhu z oblíbené knihy, druhá k příběhu namalovala ilustrace a naopak. Naše děti vybraly knihu Petra Horáčka|: Nenažraná koza a slovenská školka z Prešova nám zaslala příběh Bocian a straka.

Slovenskou pohádku Čáp a straka si děti vyslechly, hledaly ponaučení příběhu a dozvěděly se, že nejdůležitější je nebýt líný a pomáhat druhému 🙂 Společně pomohly čápovi dostavět hnízdo a namalovaly ilustrace.

A takto to dopadlo:

ČÁP A STRAKA

SPOLEČNÁ KNIHA POHÁDEK


Lidové tance a kroje naší země

Děti představily a zatancovaly našim zahraničním kamarádům nejznámější českou polku Škoda lásky.

Výtvarkáři se pokusili na velký formát papíru suchým pastelem ztvárnit chodský kroj. Nejprve ho důkladně prozkoumali v knize Naše Chodsko.

Ani děti z polytechnické dílny nezůstaly pozadu!
Seznámily se s povoláním švadlen a krejčích, po hmatu poznaly různé potřeby na šití a naučily se přišít knoflík.
Po rychlé rekvalifikaci 🙂na švadleny a krejčí se pustily do stříhání různého textilu a vytvořily rovněž nádherné chodské kroje.
Za odměnu si mohly kroj také vyzkoušet.
Děkujeme za půjčení krojů Lence Toupalové.


Projektová kuchařka

PRAKTICKÁ KUCHAŘKA

KUCHAŘKA MÍSTNÍCH RECEPTŮ


Děti ochutnaly minerální vodu

Děti ochutnaly minerální vody ze západočeských lázní. Prohlédly jsme si fotografie lázeňských vřídel v Karlových Varech, Marjánských lázní a Konstantinových lázní. Valinka nám vyprávěla svoje zážitky z Karlových Varů.


Místní jídla a nápoje naší země

Tentokrát děti představily místní pokrmy. Rozhodly se pro Chodské koláče, které samy o masopustu napekly.

Na facebooku jsme také zveřejnili výzvu pro rodiče a prarodiče dětí „Vařte a pečte s dětmi.“ Do výzvy se zapojilo rekordní množství našich žáčků. A zde je výsledek. Všem ještě jednou velké díky za tak skvělou spolupráci.


Historické, přírodní a architektonické krásy partnerských škol

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/cultural-journey-1/twinspace/pages/2module-historical-architectural-and-natural-beauties-our-countries


Přírodní krásy naší země

Děti se seznámily s životem lidí ve městech a na vesnicích. Ale kde žijí zvířátka? Prohlížely si obrázky českých přírodních krás a nejvíce je zaujal Boubínský prales, jeho chůdové kořeny a Adrššpašské skály. Vše se pokusily výtvarně ztvárnit a obeznámit tak s těmito přírodními krásy své kamarády ze zahraničí.


Architektonické krásy naší země

Děti chtěly představit typickou českou vesnici a město našim kamarádům ze zahraničí.

Povídaly si o rozdílech mezi městem a vesnicí. Mladší děti postavily českou vesnici se spoustou zeleně, zvířaty a starší děti město s auty, vysokými domy a kinem.

Namalovaly také měšťanské domy s podloubím, které jsou typické pro mnoho českých měst.

A lidovoui dřevěnou stavbu tzv. roubenku, typickou pro českou vesnici.


Historické krásy naší země

Děti se seznámily s některými historickými budovami České republiky. Nejvíce je zaujal Karlův most ze 14. století nad řekou Vltavou v našem hlavním městě Praze a překrásný Zámek Hluboká nad Vltavou.

Děti společně pracovaly, rozdělovaly si úkoly a namalovaly Karlův most.

Státní zámek Hluboká patří k nejkrásnějším v České republice. Děti si ho zkusily postavit z písku.


Předběžný test a analýza rodičů

Prosíme rodiče o vyplnění krátkého dotazníku. Děkujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrMSRN8ZIM0-TwSjctxCPsU0-hxiQGJpI7uiOn4N4X3acXeg/viewform


Děti vybraly vítězné logo a plakát projektu

Všechny zúčastněné děti a studenti v projektu vybíraly nejhezčí logo a plakát.

Potěšilo nás, že se nejvíce líbilo právě naše logo i plakát.


Jaké vlajky, hymny a hlavy států mají naši zahraniční kamarádi?

https://padlet.com/culturaljourney987_/1-module-leader-flag-and-anthem-of-our-countries-psfapvk0k3wy6sds


Seznamujeme se s Českem, s českou vlajkou, hymnou a prezidentem


Naše logo projektu


Tvoříme plakát projektu


Představujeme naši školku


Naše partnerské školy v projektu

https://www.pictramap.com/app/view?p=f93fdb


O projektu

Projekt je určen pro žáky předškolního věku. Cílem projektu je seznámit děti s kulturními hodnotami své země a jiných evropských zemí.

Cíle projektu:
  • Znát názvy některých evropských zemí, seznámit se z jejich vlajkou, hymnou, jazykem.
  • Mít povědomí o historických, architektonických a přírodních krásách naší země.
  • Seznámit se s typickými pokrmy a nápoji partnerských zemí.
  • Seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi partnerských zemí.
  • Poznat přírodní zdroje naší země.
  • Seznámit partnerské země s lidovými českými pohádkami a dětskými spisovateli.
Partneři:

Turkey(3), Slovakia(2), Czech Republic(2), Romania(1), Greece(1)