Cultural Journey

Seznamujeme se s Českem, s českou vlajkou, hymnou a prezidentem


Naše logo projektu


Tvoříme plakát projektu


Představujeme naši školku


O projektu

Projekt je určen pro žáky předškolního věku. Cílem projektu je seznámit děti s kulturními hodnotami své země a jiných evropských zemí.

Cíle projektu:
  • Znát názvy některých evropských zemí, seznámit se z jejich vlajkou, hymnou, jazykem.
  • Mít povědomí o historických, architektonických a přírodních krásách naší země.
  • Seznámit se s typickými pokrmy a nápoji partnerských zemí.
  • Seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi partnerských zemí.
  • Poznat přírodní zdroje naší země.
  • Seznámit partnerské země s lidovými českými pohádkami a dětskými spisovateli.
Partneři:

Turkey(3), Slovakia(2), Czech Republic(2), Romania(1), Greece(1)