Let’s start journey in time art

Seznamujeme se s Josefem Ladou

Josef Lada (1887-1957)

Český malíř, ilustrátor, karikaturista, spisovatel, zakladatel českého komiksu a takzvaných „moderních českých pohádek“. Je považován za jednoho z největších českých umělců. On je nejlépe známý pro jeho práci pro děti. Celkem nakreslil přibližně 15 000 barevných a černobílých ilustrací a namaloval přes 550 obrazů.    

Naše děti zkusily napodobit jeho díla.

Zkuste si načíst QR kod, složit puzzle a najít dvojici podobných obrázků.


Vánoční přání od našich partnerů


Mramorování

Mramorování byla v Turecku ve středověku velmi populární výtvarná technika. Naši turečtí kamarádi nás s touto technikou seznámili a my jsme si ji rádi vyzkoušeli. Moc nás to bavilo 🙂

U některých obráků jsme si povídali, co nám připomínají.


Středověké vitráže

Snažili jsme se napodobit středověká vitrážová okna. Mohou být viděny v kostelech a kaplích.


Poznali jsme středověký erb pánů z Pardubic

Erb

Erb se poprvé objevil v souvislosti s rytířskými turnaji. Byl používán k identifikaci válečníků, které by jinak nebylo možné rozeznat, protože jejich těla a tváře byly zakryty brněním s přilbou.

Děti z Pardubic našli středověký erb pánů z Pardubic a porovnali ho se současným městským erbem. Dodnes mají Pardubice koně ve znaku města.


Středověké umění jsme začali středověkou iluminací

Na středověku nás zaujala krásná zdobná počáteční písmena v knihách. Pokusili jsme se namalovat zdobné počáteční písmeno našeho jména.

Prohlédli jsme si středověké zdobné písmo a pokusili jsme se ho napodobit


Starořecké oblečení

Naši kamarádi z MŠ Kytička se oblékli do oblečení starověkého Řecka.


Římské číslice

Inspirovali jsme se od kamarádů z MŠ Kytička a pokusili jsme se sestavit římské číslice ze špachtlí dle vzoru. Moc jsme si to užili 🙂


Vzhledem k probíhající pandemii budeme v projektu pokračovat v následujícím školním roce 2020/21

Už se moc těšíme na další spolupráci s našimi eTwinningovými kamarády 🙂


Starověké řecké chrámy

Děti si prohlédly obrázky řeckých chrámů. Všímaly si především různě tvarovaných ozdobných sloupů. Tyto sloupy se snažily vymodelovat z modelíny. A nebylo to vůbec snadné 🙂


Turečtí kamarádi malovali amfory


Starověká řecká keramika

Děti jsme seznámili s řeckými amforami – keramickými nádobami s úzkým hrdlem, zdobenými geometrickými tvary. Děti nejprve amfory namalovaly voskovými pastely, pak malbu přetřely tuší a po uschnutí vyškrabávali geometrické tvary.


Řečtí bohové

Povídali jsme si s dětmi o starověkém Řecku, děti si prohlédly obrázky řeckých bohů. Podle obrázků se pokusily uhádnout, komu bohové vládli.


Vybrali jsme logo projektu

Nejvíce se líbilo a nejvíce hlasů získalo logo MŠ Kytička z Pardubic.


Pomozte nám vybrat logo projektu

Hlasujte a vyberte nejhezčí logo tohoto projektu. Naše děti mají již odhlasováno 🙂 Hlasujte zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhH3FtRnn20-rnoe5kUIPjJieyv_o-grBvgszrgNhMGpn0zw/viewform?fbzx=-8359920415037802549


Pravěké nálezy na Slovensku

Naši kamarádi ze Slovenska zkoumali pravěké nálezy. Snažili se vymodelovat pravěké džbány, mísy a talíře. Moc se jim to povedlo 🙂


Pravěké kresby našich partnerských zemí

Také naši kamarádi z Turecka, Slovenska a Pardubic malovali uhlem pravěké jeskynní malby. A takto se jim to povedlo 🙂


Věstonická venuše

Nejstarší keramická soška na světě byla nalezena v České republice v Dolních Věstonicích. Je symbolem plodnosti a hojnosti. Děti zkusily vytvořit model sošky z keramické hlíny.


Pravěké turecké naleziště Göbeklitepe

Naši turečtí kamarádi nás seznámili s tureckým pravěkým nalezištěm Göbeklitepe. Göbeklitepe je nestarší chrám světa. Naše děti se rozhodly tuto stavbu postavit. Nejdříve si pravěkou stavbu prohlédly na videu. Nejvíce děti obdivovaly veliké kameny, ze kterých je stavba postavena. Pak začaly stavět a spolupracovat.


Pravěké jeskynní kresby

Projekt jsme začali povídáním o pravěku a prohlížením pravěkých jeskynních kreseb. Použili jsme knihu Cesta dětí do staletí. Děti nejprve napodobili povrch kamene, zmuchláním a opětovným narovnáním papíru, a pak kreslili uhlem. Většinou ztvárnili pravěký lov.


Představujeme se

Nejstarší děti vytvořily krátké video v aplikaci Stop Motion, představily svoji školku a Českou republiku.


Země, které se projektu účastní

Do projektu jsou zapsány 4 země: Česko, Slovensko, Polsko, Turecko.

https://www.pictramap.com/app/view?p=3da1dc


O projektu

Pro naše nejstarší děti jsme si letos připravili eTwinningový projekt s názvem Let’s start journey in time with art (Pojďme začít s uměmím).

Projekt je zaměřený na výtvarné umění v jednotlivých historických obdobích – od pravěku po současnost. Citlivou formou přizpůsobený pro předškolní děti, které praktickými aktivitami poznají charakteristické znaky období, nejznámější umělce a umělecká díla své a partnerské země. Seznámí se s různými výtvarnými technikami a materiály.

Cíle

 • zábavnou, zážitkovou formou poznat charakteristické znaky umění v pravěku, starověku, středověku a novověku
 • uvědomit si plynutí v čase, pojmy: minulost, budoucnost, přítomnost
 • poznat nejznámější umělce a umělecká díla vlastní a partnerské země
 • rozvíjet představivost, fantazii, zručnost a kreativitu dětí
 • seznámit děti s nejrůznějšími výtvarnými technikami a materiály, tvořivě je využívat, experimentovat s nimi
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí školy
 • naučit se spolupracovat, vzájemně se inspirovat
 •  zvýšit zájem o výtvarné umění, všímat si uměleckých děl v okolí
 • zvýšit poznatky o existenci jiných zemí, kultur, národů

Postup práce

1.  Představení své školy a země

2. Vytvoření loga projektu

3. Pravěk – kresba uhlem (pravěká zvířata), modelování keramickou hlínou (pravěké sošky)

4. Starověk – vytváření starověkých staveb, malování pyramid, modelování římských bohů

5. Středověk – malování, kreslení, stavění, koláž hradů, seznámení mozaikou

6. Novověk – kopírování děl národních umělců novověku

7. Moderní umění – kopírování děl národních umělců moderního umění

8. Současné umění –  seznámení s abstraktní malbou, koláží, akční malbou

9. Návštěva galerie, muzea

10. Výstava vzniklých děl ve škole, zapojení rodičů

11. Vytvoření elektronické knihy s pracemi dětí

12. Zhodnocení projektu

Očekávané výstupy

 • uvědomit si plynutí v čase
 • získat základní charakteristické znaky umění v pravěku, starověku, středověku, novověku, moderní a současné době
 • vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky a práci s různými výtvarnými materiály
 • zvládat jemnou motoriku, ovládat koordinaci ruky a oka
 • vyjadřovat svou představivost, fantazii a kreativitu
 • poznat blíže kulturu své země, znát některé umělce
 • mít základní povědomí o existenci různých zemí, národů a kultur
 • aktivní spolupráce dětí, pochopení názoru druhého
 • upevnění kontaktů a přátelství s partnerskou školou
 • učitelé se zdokonalí v používání informačních technologií a nejrůznějších aplikací