Mesto a dedina moja draha krajina a materska škola v něj

Úspěchy projektu

Tento projekt byl velmi úspěšný, získal certifikát kvality, národní cenu eTwinning 2019 a evropský certifikát kvality.

Aktivity projektu

Při tvorbě nových web stránek školky byly veškeré informace o projektu bohužel vymazány. Aktivity projektu lze nalézt zde: https://twinspace.etwinning.net/61683/home, https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx5-6ZqGS9GRElxuPp30PXDhlHhtZ20y


Školy, které jsou do projektu zapojené


O projektu

Projekt je zameraný na spoznanie partnerských krajín, na spoznanie školy, mesta, dediny, predstavenie zaujímavých a dominantných miest kultúrnych aj historických . Spoznáme symboly a jazyk partnerských krajín, zvyky a tradície jednotlivých kultúr.

Cíle

Cieľom projektu je:
1. Spoznať vlastnú a partnerskú krajinu a jej kultúrne a historické pamiatky.
2. Predstaviť svoje mesto, dedinu a zaujímavé dominanty.
3. Spoznať štátne symboly partnerskej krajiny.
4. Rozširovať si komunikačné schopnosti.
5. Prezentovať tradície svojej krajiny v dramatických, hudobných a výtvarných aktivitách.
6. Prezentovať svoje predstavy v knihe o meste a dedine.

Postup práce

Partnerské školy rozpracujú ciele a navrhnú prostredníctvom chatu na fóre v priestore Twinspace spoločné aktivity. Komunikovať budeme prostredníctvom chatu, emailu a FB skupiny. Projektový plán rozpracujeme v mesiacoch September – Jún.
1. Vitajte v projekte
2. Predstavme sa
3. Vaše návrhy v projekte
3. September – Jún – rozpracovanie cieľov projektu
4. Čo nás spája – hádanka pre partnerskú školu.
5. Spoločné aktivity
6. Hodnotenie

Očekávané výsledky

Výsledky projektu budeme prezentovať vo verejnom Twinspace , prezentáciou pre rodičov, webových stránkach materských škôl. Očakávame, že deti spoznajú lepšie svoju krajinu, zistia rozdiel medzi mestom a dedinou. Zistia, že sú na svete aj iné nádherné miesta a ľudia rozprávajú aj iným jazykom. Získajú zručnosti pri práci s fotoaparátom, interaktívnymi hrami, s digitálnymi hračkami. Spoznajú tradície kultúru v partnerských krajinách.
Učitelia v projekte zdokonalia svoje IKT zručnosti a zručnosti Web 2. Podporujú v projekte rozvíjanie národnej hrdosti, lásky k vlasti, tolerancie a úcte k iným národom a ich tradíciám.