PODZIMNÍ KOLÁŽ – 14.11.a 16. 11. 2023

IT dílna 2023/2024
Téma: PODZIMNÍ KOLÁŽ
Motivace: Procházka podzimní krajinou.
Technika:   Tablety.
Dílčí cíl: Seznámit se s fotoaparátem na tabletu, zachytit krásu podzimní krajiny. Orientovat se na klávesnici – najít dané písmeno. Rozvíjet fantazii dětí.
Přítomni: Mašková A. Eger T. Mandíková V. Lucáková A. Šmrhová E. Jůzková E.