PODZIMNÍ STROM – 6. 11. 2023

Polytechnická dílna 2023/2024
Téma: PODZIMNÍ STROM
Motivace: Obrázky jehličnatých a listnatých stromů. Procvičování částí stromu: kmen, kořeny, větve, listy, koruna stromů a názvů listnatých stromů a jejich plodů.
Technika:   Barvení, zatloukání hřebíků, stříhání látky, proplétání vlnou.
Dílčí cíl: Seznámit se s technikou proplétání vlny.
Přítomni: Bárta T. Jůzková E. Eger T. Šmídová A.