Pohádky v ročních obdobích/Rozprávky v ročných obdobiach

Úspěchy projektu

Tento projekt na rozvoj předčtenářské gramotnosti získal certifikát kvality a byl nominován na národní cenu eTwinning 2018.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.


Aktivity projektu

Při tvorbě nových web stránek školky byly veškeré informace o projektu bohužel vymazány. Aktivity projektu lze nalézt zde: https://twinspace.etwinning.net/49287/home, https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx5-6ZqGS9HE3DeaKyTK4It2791OvZ1U


Školy, které jsou do projektu zapojené

Projekt vytvořila naše školka a přizvala ke spolupráci slovenskou školku J. Cikkera.


O projektu

Praktickými aktivitami seznámit děti s procesem vzniku knih. Naučit děti vytvořit krátký příběh (pohádku) vztahující se k ročním obdobím a doplnit ho vlastními ilustracemi. V procesu realizace rozvíjet u dětí slovní zásobu, fantazii a představivost. Naučit je spolupráce, respektování názoru druhého, umět se podřídit názoru skupiny. Seznámit děti s pojmy: autor, spisovatel, ilustrátor, vydavatel,… Seznámit se s výrobou knihy, papíru, tiskem atd.
Pomocí prostředků ICT zachytit a zpracovat všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvoření společné česko-slovenské knihy pohádek.
Doba trvání: 10 měsíců (září – červen)
Věk: 4 – 6 let

Cíle

– rozvíjet slovní zásobu, fantazii, představivost
– prohloubit u dětí kladný vztah ke knize, k psanému příběhu
– všímat si změn v přírodě, proměny se naučit komentovat, vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne
– umět ve skupině spolupracovat, vyjádřit svůj názor, přijmout a respektovat názor druhého
– zdokonalit se v používání ICT technologií (získávání a zpracovávání informací, spolupráce s partnerskou školou)
– rozvíjet a podporovat kulturní rozmanitost
– porovnat práci partnerů s naší a rozšířit si znalosti a dovednosti o jejich postřehy a nápady, vzájemnou součinností vytvořit společná díla

Postup práce

1. PŘIVÍTÁNÍ, SEZNÁMENÍ S PARTNERSKOU ŠKOLOU
(úvod, pozdravy v různých jazycích, představení své školy – básní, písní, obrázky, pomocí videa)
2. PODZIMNÍ POHÁDKA
(vytvořit krátký příběh s podzimní tématikou, partnerská škola doplní ilustracemi, fotkami vymodelované části příběhu,…)
3. ZIMNÍ POHÁDKA
((vytvořit krátký příběh se zimní tématikou, partnerská škola doplní ilustracemi, fotkami vymodelované části příběhu,…)
4. JARNÍ POHÁDKA
(vytvořit krátký příběh s jarní tématikou, partnerská škola doplní ilustracemi, fotkami vymodelované části příběhu,…)
5. LETNÍ POHÁDKA
(vytvořit krátký příběh s letní tématikou, partnerská škola doplní ilustracemi, fotkami vymodelované části příběhu,…)
6. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
(dramatizace některé z pohádek dětmi, loutkami, maňásky,…)
7. V TISKÁRNĚ
(praktické vyzkoušení některých druhů tisku dětmi)
8. VÝROBA PAPÍRU
(pokus o výrobu papíru, výměna zkušeností)
9. VYDÁNÍ ČESKO-SLOVENSKÉ KNIHY POHÁDEK

Očekávané výsledky

– děti s pozitivním vztahem ke knize, psanému textu
– získání rozvinuté slovní zásoby, plynulého slovního projevu
– aktivnější spolupráce dětí, pochopení názoru druhého
– vyjádření vlastního názoru, fantazii, představivosti
– tolerance jiné kultury
– upevnění kontaktů a přátelství s partnerskou školou
– zdokonalení se v používání informačních technologií
– veřejně přístupné prostředí TwinSpace, školní a třídní weby
– zapojení ostatních kolegů ve škole do projektu