Veselá matematika

Zúčastněné školy

https://www.pictramap.com/app/view?p=8dac22


O projektu

VESELÁ MATEMATIKA
Projekt je určen pro žáky předškolního věku. Cílem projektu je zvýšit motivaci a zájem studentů o matematiku a programování. Děti jsou přirozeně zvědavé na svět, chtějí zažít, experimentovat a poznávat prostředí prostřednictvím aktivit. Aktivity projektu budou vycházet z přirozených zájmů dítěte, jeho dosavadních schopností, zkušeností s přihlédnutím k možnostem jeho rozvoje. Chceme, aby studenti v projektu zažili dobrodružství a zábavu.

Pracovní postup

1. Prezentace partnerů
2. Představení studentů.
3. Průzkum mezi učiteli "Co očekáváte od projektu?"
4. Návrh tematických bloků projektu – společný dokument všech partnerů.
5. Časový harmonogram projektu
6. Nástroje projektu Web2
7. Tvorba loga projektu - práce studentů
8. Hlasování studentů - logo
 
Očekávané výsledky
Studenti
1. Studenti se seznámí s partnery projektu a jejich zemí.
2. Matematika se stane pro studenty atraktivnější a zajímavější.
3. Zlepší se jejich matematické a programovací dovednosti.
4. Vytvoří společné logo projektu.
5. Vytvoří matematickou pomůcku.
6. Studenti budou řešit úkoly v týmech.
7. Prohloubit své digitální dovednosti.
8. Budou utvářeny klíčové kompetence studentů.
 
 Učitelé
1. Učitelé budou používat matematické hry k výuce konkrétního tématu.
2. Učitelé vytvoří e-knihu z matematických her.
3. Budeme sdílet naše hry a hrát je ve všech projektových školách.
4. Budeme spolupracovat s rodinou a šířit myšlenky projektu.Information

Members:5

Membership: Poland(2), Slovakia(1), Czech Republic(1), Turkey(1)

Age range: 4-6

Subjects of teaching:
Informatics / ICT, Mathematics / Geometry, Pre-School Subjects

Vocational subjects of teaching:
Creative Dramaturgy, IT

Key competences:
Digital, Literacy, Mathematical, Personal, social and learning to learn, Social and learning