We discover the world of nature

Za projekt jsme také obdrželi certifikát kvality


Projekt získal v Polsku a Turecku certifikát kvality


Rozloučili jsme se s projektem

Děti se rozloučily s eTwinningovými kamarády a zopakovaly si, co si z projektu pamatují. Projekt ohodnotily jako velmi úspěšný.

Co si děti nejvíce zapamatovaly a co se jim nejvíce líbilo, vidíte na tomto slovním mraku.

Výsledky hodnocení všech zúčastněných dětí.


Květinové obrázky

Názvy jarních květin si děti procvičily při tvoření květinových obrázků. Navzájem se inspirovaly od svých kamarádů z partnerských zemích.


Námořní dobrodružství

Děti z Turecka začaly vymýšlet příběh o moři, naše děti v příběhu pokračovaly a závěr vymyslely děti z Polska. Své části příběhu děti doplnily ilustracemi.

Knihu v češtině si můžete prohlédnout v prostorách MŠ.

Námořní dobrodružství


Kniha podle písmenka

Děti měly za úkol seznámit eTwinningové kamarády s pohádkovou knihou své země, jejíž název začíná na písmenko, které si vylosovaly na kole štěstí. Naše školka si vylosovala písmeno K a děti vybraly knihu Krtek a jaro. Tuto knihu jsme si společně přečetli a děti k pohádce namalovaly ilustrace.

The book


Vítězná vlajka

Děti si zvolily vítěznou vlajku pro náš společný příběh o moři s názvem: Námořní dobrodružství.


Kresba vlajky pro naši loď

Turečtí kamarádi nás chtěli seznámit s mořem. Abychommohli po moři vyplout potřebujeme loď, pro kterou děti měly za úkol namalovat vlajku. Ze všech maleb si pak děti odhlasovaly jednu vítěznou.

Malby vlajek

Pomůžete nám vybrat vítěznou vlajku?


Fotíme jarní krajinu

Děti fotografovaly jaro.

Turecko

Polsko

Naše školka


Barvy jara

Děti malovaly a objevovaly jaro.

Prohlédněte si jejich práce – Galerie


Jarní kvízy

Navzájem, za pomocí dětí, jsme vytvořily jarní kvízy pro naše eTwinningové kamarády.

JARNÍ KVÍZ – Polsko /najdi dvojici obrázků/

Děti úkoly z kvízů poctivě plnily.


Bezpečný internet

S dětmi jsme mluvily o IT Technologiích, o jejich užitku, ale především o nebezpečí internetu.

Turecko

Polsko


Naše školka

Děti jsme seznámily s pohádkou E. Famfulové: Kuřátko Čiky a jeho přátelé, děti odhadovaly konec pohádky, hledaly příčiny, proč se kuřátko ocitlo v nebezpečí. Z pohádky vyplynulo ponaučení nikdy nikam na internet /do telefonu, tabletu, počítače/ nepsat, jak se jmenujeme, kde bydlíme atd. Nakonec nebezpečné situace nakreslily.


Přírodní zdroje našeho regionu

Děti představily přírodní zdroje regionu, ve kterém žijí.

Polsko – uhlí
Turecko – dřevo
Naše školka – dřevo

Pohled z okna

Děti se pokusily namalovat, co vidí z okna.

TURECKO
POLSKO
NAŠE ŠKOLKA

Fotíme zimní krajinu

Děti fotografovali zimu.

POLSKO
NAŠE ŠKOLKA
TURECKO

Od přírody k umění

Děti vytvářely nejrůznější výtvarná díla za pomocí přírodních materiálů.

POLSKO

TURECKO

NAŠE ŠKOLKA

Vytváření přírodních barev

LITVA


Hvězdná noc

Děti se seznámily s hvězdami na nebi, naučily se je nakreslit, pozorovaly noční oblohu, hvězdy počítaly, spojovaly v souhvězdí podle předlohy a tvořily asociace těchto spojení. Dozvěděly se názvy některých souhvězdích a prohlédly si encyklopedie o vesmíru.

Polsko
Litva
Turecko
Naše školka

Gaudeiho kočky

Děti si povídaly jaká mají domácí zvířátka, o které se starají. Pak se seznámily s barevnými Gaudeiho kočkami a jeho dílem. Vyzkoušely si kočky vybarvit a procvičily si názvy jednotlivých barev.

Dětská díla


Bouře ve sklenici vody

Když jsou mraky plné sněhových vloček nebo dešťových kapek začne bouře.

Děti spozorovaly mračna, všímaly si rozličných tvarů a vyzkoušely si jednoduchý pokus.

Turecko
Naše školka

Zimní spánek

Děti malovaly zvířata v zimě.

Polsko

Turecko

Litva

Naše školka


Zimní kvíz

Děti zodpovídaly otázky zimního kvízu vytvořeného projektovými školami.

Nature quiz: kvíz č.1, kvíz č. 2, kvíz č. 3


Zimní programování

Seznamovali jsme děti s programováním v aplikaci Music lab.

Naše děti se skvěle pobavily při kreslení zpívajících obrázků přírody.

Práce dětí z Turecka

Práce našich dětí


Naše země

Všechny děti v projektu vytvářely plakát o naší zemi.

Děti z naší školky vytvořily zeměkouli, seznámily se všemi kontinenty, s barvami na mapě a se zvířaty jednotlivých kontinetů. Prohlédly si několik atlasů a map.

Vytvořené plakáty

Turecko
Litva

Ve stejný den a čas pozorujeme počasí

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 v 10,30 hodin jsme s polskými kamarády vyrazily ven pozorovat počasí. Měřili jsme venkovní teplotu a pozorovaly oblohu. V polsku, litvě i v česku sněžilo a bylo zamračeno 🙂 V turecku naměřily děti 10 C.

Litva
Turecko

Naše děti s kamarády z Turecka rozmluvily papírové draky

TURECKÁ ŠKOLA

NAŠE ŠKOLA


Proč mají rádi děti podzim?

Děti se pokusily najít hlavní znaky podzimu.

Myšlenková mapa


Kniha zvířat

Vytvořili jsme společně Knihu zvířat doplněnou zvuky, které vydávají.

Kniha zvířat


Hudební a pohybové ztvárnění deště a větru

S partnerskými školami jsme se pokusili hudebně či pohybově ztvárnit podzimní vítr a déšť.

Děti hudební a pohybové aktivity velmi nadchly.

POLSKO

LITVA

NAŠE ŠKOLKA


Fotíme podzimní krajinu

Děti všech zúčastněných škol měly za úkol fotografovat podzimní přírodu a všímat si změn, které na podzim nastávají.

Naše děti se úkolu zhostily s velkým nadšením. Do úkolu se zapojili i rodiče, kteří fotili znaky podzimu doma s dětmi.

Změny přírody zachycené našimi partnerskými školami.


Děti tvoří z podzimního listí


Volíme logo projektu

Děti vytvořily několik návrhů.

https://www.goconqr.com/en-US/slide/34227723/our-logos

Pomocí tohoto formuláře si logo vybraly https://forms.gle/9WnBLwZSjAvS94P99

Vítězné logo. Jak se vám líbí?


Naše portréty

Saliha HAMZAOĞLU / Mustafa Pars İlkokulu /İstanbul / TÜRKİYE

Portraits drawn by preschoolers from the Słoneczka group from Publiczne Przedszkole nr 2 (Poland)

Kırklareli İstiklal Secondary School kindergarten students‘ portraits of
„WHO AM I“/Turkey

Children from Kindergarten Koloveč-Těšovice paited their portraits /Czech Republic/

Lopšelis- darželis „Nykštukas“ LITHUANIA . Children 3 years older

Motylki, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach

Michalina Kiełkowska


Tvoříme slovní mrak z našich jmen

Saliha HAMZAOĞLU

Mustafa Pars İlkokulu / İstanbul / TÜRKİYE

We love music a lot

 Anna Trybuchowska Publiczne Przedszkole nr 2 (Poland)

Birsen Konat İstiklal ortaokulu anasınıfı/Turkey

Our class name is „Daisy“

Lucie Khasová, Kindergarten Koloveč-Těšovice, Czech Republic

There are many trees around our kindergarten – linden and apple trees.

Michalina Kiełkowska 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach

„We love the nature“

Monika Domarkienė

We love rainny days, we can explore the nature. Our  names.


Představujeme se

Všechny zapojené školy představily svůj stát a školu, seznámily se s novými kamarády.

Zúčastněné státy

Naši noví kamarádi

POLSKO

Anna Trybuchowska Przedszkole nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

TURECKO

Birsen konat İstiklal ortaokulu anasınıfı/Turkey

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je c06865f9a_opt.jpg.

ČESKÁ REPUBLIKA

Lucie Khasová, Kindergarten Koloveč-Těšovice, Czech Republic

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je b29a9ec66_opt.jpg.

ESTONSKO

Laura Rebane-Schultsi, Taaramäe Kindergarten, Estonia/Eesti.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je b68601e36_opt.jpg.

POLSKO

Group: „Stars“ from Poland. Greetings from Żory

TURECKO

Kübra Şahin    Uludağ  Primary School/Bursa

LITVA

Saying hello from Lithuania lopšelis- darželis „Nykštukas“. My children 3 years old.

TURECKO

Saliha Hamzaoğlu  Küçükçekmece

POLSKO

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach


Objevujeme svět přírody

O projektu:

Tento projekt bude probíhat od října do května. Je určen pro předškoláky od 3 do 7 let. Během projektu budou děti pozorovat různé aspekty přírody: podzimní jevy a v zimních měsících se budou věnovat neživé přírodě: předškoláci se naučí, co je planeta, kdo potřebuje kyslík, slunce, měsíc, mraky, co je duha a jak funguje mozek, jaké je počasí. Na jaře se podíváme na včely, ptáky vracejících se z teplých krajin a všechny kvetoucí rostliny.

Cíle projektu:

-probouzení a aktivace dětské zvědavosti a kognitivních aktivit.

-rozvoj technických a přírodních zájmů.

-přijímání a řešení problémů, všímání si vztahu příčiny a následku.

-poznání jednoduchých přírodních a fyzikálních jevů prováděním jednoduchých experimentů.

-objevování krásy a složitosti přírodního prostředí.

-iniciování samostatných aktivit dětí v přirozeném prostředí.

-obohacení dětského slovníku o nové termíny.

-budování sociálních vazeb na úrovni skupiny, školky, školky a rodiny.

-dodržování pravidel spolupráce při práci.

-utváření proekologických postojů v různých situacích.

Postup práce:

Při zahájení projektu určíme, za co je daný partner zodpovědný. Budou to jak chatová setkání, skupinová setkání, tak pracovní semináře. Na začátku se seznámíme s podzimními jevy a v zimních měsících se zaměříme na neživou přírodu: předškoláci se naučí, co je to planeta, kdo potřebuje kyslík, slunce, měsíc, mraky, co je duha a jak funguje mozek, jaké je počasí. Na jaře se podíváme na včely, ptáky vracejících se z teplých krajin a všechny kvetoucí rostliny. Budeme pracovat se svými partnery tak často, jak to jen bude možné, a to jak prostřednictvím Twinspace, Etwinning Live, tak e-mailem a telefonicky.

Zapojím své studenty účastí na brainstormingu, diskusích, zprávách o pozorování přírody, společné umělecké práci, fotografování a neustálém zobrazování zpráv z partnerských škol.

Očekávané výsledky:

Po skončení programu studenti:

-dokážou charakterizovat nejbližší přírodní prostředí.

-budou umět nezávisle rozvíjet své přirozené zájmy pomocí různých zdrojů.

-spojí si získané znalosti o přírodních jevech se systematickým pozorováním.

-budou schopni mluvit o tématech souvisejících s přímou zkušeností, zkušenostmi, objevy a výzkumem.

-porozumí základním pojmům a přírodním jevům.

-budou schopni pracovat samostatně a ve skupině.

-v přírodě budou zodpovědní za své chování a jednání.

-budou vidět krásu přírody.

-vědomí si a aktivně se účastní přírodních a ekologických projektů.

-budou chránit bohatství a krásu místního prostředí prostřednictvím jejich znalostí a přístupu.

-budou znát formy ochrany přírody v nejbližším okolí.