Zápis do MŠ na školní rok 2021 – 2022

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Sportovní 306, 345 43 Koloveč telefon : 723 751 811 e-mail : info@mskolovec.cz

Datová schránka : gjbks3s

VYHLÁŠENÍ ZÁPISU DO MŠ KOLOVEČ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-22

Ředitelka Mateřské školy Koloveč, okres Domažlice, příspěvkové organizace vyhlašuje zápis na školní rok 2021 – 22. V souvislosti s pandemickou situací bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí. Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte na příslušném tiskopisu v době

od 3. 5. 2021 do 14. 5.2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobním podáním ve dnech 3. a 10. 5. v kanceláři vedoucí stravování ( vchod z parkoviště do vývařovny ) v době od 10.00 hod. do 15.00.hod. – před vstupem do budovy zvoňte, budete vyzváni ke vstupu

Zápis se týká obou pracovišť mateřské školy – Koloveč, Sportovní 306

– Těšovice 30

Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné předškolní docházce. Povinná předškolní docházka se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Doporučení : vytiskněte si z webu školy potřebné dokumenty a přineste osobně ve dnech 3. a 10. 5.:

1. Žádost o přijetí do MŠ – vyplňuje rodič ( zákon. zástupce )

2. Evidenční list – vyplňuje rodič ( zákon. zástupce ), potvrzuje lékař – přineste již potvrzené od lékaře

3. Přihlášku ke stravování – vyplňuje rodič ( zákon. zástupce )

Potřebné doklady : OP rodiče ( zákon. zástupce ), rodný list dítěte

Pokud nevyhovuje žádný z termínů, kontaktujte ředitelku MŠ.

Bližší informace a příslušné formuláře jsou dostupné na webu školy: www.mskolovec.cz

V Kolovči 6. 4. 2021