Zvedavá včielka v jesennej záhrade

Úspěchy projektu

Tento podzimní projekt získal Certifikát kvality a Evropský certifikát kvality 🙂

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.


Aktivity projektu

Při tvorbě nových web stránek školky byly veškeré informace o projektu bohužel vymazány. Aktivity projektu lze nalézt zde: https://twinspace.etwinning.net/71127/home,

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhx5-6ZqGS9EOgVhaMYQBDVBuNnDkH9Gi

V projektu vznikl interaktivní atlas stromů a keřů, který si můžete prohlédnout zde: https://read.bookcreator.com/udfB1lZz9iSZtNpm8fhZpPxN5k33/uzzxUp2oQySbPc-xgTP0CQ


Školy, které jsou do projektu zapojené


O projektu

Náš projekt je krátkodobý s trvaním SEPTEMBER – NOVEMBER a je pre deti v predškolskom veku od 3 do 6 rokov. Tematický je zameraný na charakteristické znaky jesene. Maskotom projektu je „Zvedavá včielka“ sprostredkovateľka otázok, na ktoré deti budú hľadať riešenia. V projekte deti budú pozorovať, experimentovať a skúmať jesennú prírodu, spoznajú plody záhrady a ich úžitok, identifikujú zmeny počasia, farby okolitej prírody, spracujú svoje zážitky vo výtvarných, pracovných, hudobných a dramatických aktivitách. Včielka Bee –Bot ich bude sprevádzať a deti sa naučia základom kódovania. Naším úsilím je spolupracovať s partnermi v priestore Twinspace , vzájomne sa inšpirovať podporovať. Chceme, aby deti zažili radosť v navrhovaných aktivitách a spoznali nových kamarátov.

Cíle

Našim cieľom je :
 zábavnou a zážitkovou formou spoznať charakteristické znaky jesene
 spoznať význam vitamínov
 rozširovať si slovnú zásobu
 experimentovanie – pokus, recept,
 získať zručnosti pri kódovaní a hľadaní riešení problémových situácii
 prejaviť kreativitu pri výtvarnom, hudobnom a dramatickom zobrazovaní jesene
 získať zručnosti pri spracovaní prírodnín

Postup práce

Predstavíme deťom maskota projektu a identifikujeme slovo „zvedavý“
Predstavíme im prostredie Twinnspace, spolupracujúcu krajinu a partnerské školy.
Predstavíme si spolupracujúce tímy a učiteľky.
Nakreslíme si logo projektu : „Zvedavá včielka“
Zistíme, aké zmeny nastali v jeseni.( fotoaparát)
Napíšeme slovo JESEŇ vo svojom jazyku.
Pripravíme výstavu jesenných plodov.
Vytvoríme knihu jesenných plodov.
Oslávime „Deň jablka“ navrhovanými aktivitami partnerských škôl – 21.10.2018
Experimentujeme s plodmi – ovocie, zelenina – lupa, mikroskop, váhy.
Dramatizujeme jesennú rozprávku.
Pri všetkých aktivitách zaradíme kódovanie na papieri , tematickej podložke, alebo v interaktívnom prostredí. Tieto návrhy pracovného postupu partneri v projekte konkretizujú v priestore Padlet.
Na spoluprácu v projekte využijeme priestor Twinspace minimálne 1x v týždni, a zverejňovať foto-dokumentáciu, videa a materiál k aktivitám detí. Komunikovať budeme aj prostredníctvom chatu, emailu a Facebooku.

Očekávané výsledky

Učitelia budú prezentovať výsledky práce vo verejnom Twinnspace. Očakávame rozvíjanie kompetencii deti vo všetkých oblastiach. Zdokonalenie kódovania, programovania, riešenia problémových úloh. Spoznanie jazyka inej krajiny. Prehlbovanie spolupráce. Budovanie hodnôt v živote a uvedomenie si, že priateľstvo je dar.
Učitelia sa zdokonalia v interaktívnych nástrojoch Web 2, získajú poznatky o výchovno-vzdelávacom procese v iných krajinách. Vytvoria videa, prezentácie a elektronické knihy, ktoré obsahujú informácie o spolupráci medzi partnermi.