2. návrh prázdninového provozu

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24

Vážení rodiče,

reagujeme na připomínky od rodičů a předkládáme ještě jeden návrh prázdninovému provozu na obou pracovištích mateřské školy.

Stále platí, že se můžete s připomínkami obrátit na ředitelku školy osobně, nebo na e-mail info@mskolovec.cz

Blíže vše projednáme na schůzce rodičů:

v Kolovči dne 23.3.2023 od 16.30 hodin

v Těšovicích dne 22.3.2023 od 16.00 hodin

Na schůzkách domluvíme skutečné řešení.

MŠ Koloveč :

provoz na jednu třídu od  1.7.2023 do 4.8.2023

přerušení provozu od 7.8. do 1.9.2023 / školní rok začíná 4.9. /

s tím, že můžete přihlásit dítě do Těšovic od 7.8. do 18.8.2023

MŠ Těšovice:

provoz od 7.8. do 18.8.2023

přerušení provozu od 1.7. do 4.8.2023s možností umístit dítě do Kolovče od 1.7. do 4.8.2023

přerušení provozu od 20.8. do 1.9. 2023- / obě pracoviště /

                                                                     Helena Moudrá, ředitelka MŠ