Den Země-19.4.-23.4.

Blíží se nám jeden významný den-Den Země. Připravili jsme proto několik tematických úkolů a činností, které děti s tímto tématem seznámí. Popřemýšlej nebo se zeptej, jak doma s odpadem zacházíte vy?  Proč je vlastně tolik důležité třídit odpad a neházet vše do jednoho koše? Pomozte rodičům s tříděním odpadu a uložením do správného kontejneru. Nejdříve si připomeneme z […]

Úkoly březen 2021-4.týden

HODY, HODY TO TO TÍŽÍ, VELIKONOCE SE BLÍŽÍ. HODY, HODY TRALALA, UŽ JEDEME DO JARA. V tomto týdnu se začneme připravovat na blížící se Velikonoce, seznámíme děti s velikonočními tradicemi a zvyky. Přečtěte dětem pohádku ,,Jak pomohli slepici „a povídejte si s dětmi o pohádce. Zeptejte se např. Proč se zvířátka rozhodla jít koledovat? Co si na koledu […]

Úkoly březen 2021 – 2. týden

Zimo,zimo táhni pryč, jaro už si chystá klíč. V tomto týdnu bychom chtěli seznámit děti s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Na úvod děti naučte jarní básničku BŘEZEN  Březen, to je měsíc jara,  budí všechny květinky.  Vstávejte a rozkvétejte  i když jste jen […]