BEEBOT – SKLIZEŇ JABLEK – 19. 10. 2023

IT dílna 2023/2024
Téma: BeeBot- SKLIZEŇ JABLEK
Motivace: Báseň: Zahradník
Technika:   BeeBot – robotická hračka
Dílčí cíl: rozvoj orientace v prostoru a na ploše osvojení si prostorových pojmů: dopředu, dozadu, doleva, doprava, pauza rozvoj matematického a informatického myšlení vytvořit program pro BeeBot a umět ho naprogramovat
Přítomni: Bárta T. Kuchařík D. Kuchaříková N. Mašková A. Eger T. Mandíková V. Šmrhová E.