BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY – 17. 4. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
Motivace: Rozhovor a téma Jak se bezpečně dopravit do školky.
Technika:   Libovolná – malba, kresba.
Dílčí cíl: Účast ve výtvarné soutěži, dodržet zadané téma.
Přítomni: Štengl O. Procházka D. Frank M. Faitová M. Komanec D. Egerová E. Bárta T. Vávrová E.