BEZPEČNÝ CYKLISTA – 11. 4. 2022

Výtvarný kroužek 2021/22
Téma: BEZPEČNÝ CYKLISTA
Motivace: Sledování interaktivního kurzu Dopravní výchova, Bezpečná jízda na kole + rozhovor: Co se musí a nesmí při jízdě na kole?
Technika:   Kombinovaná – malba, kresba.
Dílčí cíle: Kresba na dané téma, účast ve výtvarné soutěži.
Přítomni: Zdvořáková A. Vávrová E. Vávra P. Miškovská M.