Informace pro rodiče od 1. 9. 2021

Děti v MŠ se netestují. Do budovy vstupuje pouze zdravé dítě se zdravým doprovodem. Doprovod vstupuje s respirátorem. Dítě mít roušku nemusí, ovšem musí mít roušku k dispozici v šatně. Po převlečení – umýt ruce – doprovod do umývárny nevstupuje – poté předá dítě učitelce do třídy. Pokud má dítě při příchodu příznaky onemocnění – není vpuštěno do třídy. […]

Návrat ze zahraničí

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách Rodiči jsou povinni informovat MŠ o cestě do zahraničí Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování v níže uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: • V případě dětí do 6 […]

Platby za stravné a školné inkasem

Vážení rodiče, MŠ Koloveč bude od září 2021 provádět platby za stravné a školné inkasem z Vašeho účtu. Z toho důvodu je potřeba zřídit souhlas s inkasem z Vašeho účtu ve prospěch účtu MŠ Koloveč. Číslo účtu MŠ Koloveč je: 181413540/0300. Při nastavení souhlasu s inkasem zadejte pouze naše číslo účtu, nastavte prosím limit pro celkovou částku za měsíc na 1.500,- Kč / pokud dochází do […]