Informace k ošetřovnému od 12. 4. 2021

Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění TISKOVÁ ZPRÁVA Praha 9. 4. 2021 Ošetřovné aktuálně: zavedení rotační výuky, nárok v době velikonočních svátků Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do […]

Jak budeme testovat?

Organizační Informace k provozu od 12. 4. 2021: V provozu jsou obě zařízení pro děti plnící povinnou předškolní docházku a děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích do MŠ se dostaví dítě s 1 doprovodem, doprovod = rodič, zákonný zástupce, pověřená osoba  /dítě musí být zdravé, nesmí projevovat známky onemocnění, takové dítě se nepřipustí k testování – výjimku mají děti […]

Informace o provozu MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, ministerstvo umožnilo docházku od 12. 4. 2021předškolákům, kteří plní povinnu docházku poslední rok před nástupem do ZŠ, ale i zaměstnancům vybraných profesí. Prosíme rodiče těchto profesí, ať ještě dnes 7. 4. 2021 osloví své učitelky, zda jejich dítě nastoupí do MŠ od 12. 4. 2021. Stačí SMS zpráva, že dítě nastoupí. Platí i […]

Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky – podají žádost o odklad školní docházky – vyvěšeno na stránkách základní školy, kde si ji stáhnou – k této žádosti by měli doložit vyšetření z PPP (pedagogicko – psychologické poradny Domažlice) – ta v současnosti vyšetřuje, ale pro velký počet žádostí o vyšetření bude vyšetřovat až […]

Nové informace o provozu MŠ a o platbách

Informace o provozu Vládním nařízením se prodlužuje zákaz osobní přítomnosti dětí v mateřské škole do 28. 3. 2021 Usnesení vlády České republiky Informace o platbách Jelikož bude MŠ uzavřena celý březen, neinvestiční náklady (školné) za březen se neplatí, ale je potřeba zaplatit stravné za únor. Z důvodu omezení osobní přítomnosti je nutné, aby všichni rodiče […]