Distanční výuka

Téma: Na sv.Řehoře čáp letí přes moře (8. 3. 2021 – 12. 3. 2021)

Seznamte děti s touto pranostikou. S tím, že se blíží jaro a z teplých krajin se vrací čáp  a vlašťovky. Pozorujte s dětmi nejrůznější ptáčky ve vašem okolí. Všímejte si změn v přírodě – pupeny na stromech, probouzející hmyz, rozkvetlé sněženky, podběl atd.

Ptáčky, probouzející hmyz, vyrobeného čápa z pracovního listu nebo jarní květiny můžete vyfoťit nebo namalovat a zaslat na email: lucie.khasova@seznam.cz, potřebovali bychom materiál do eTwinningového projektu. Díky 🙂

Můžete si poslechnout veselou píseň: Čáp a zazpívat si ji společně s videem – J. Žáček: Čáp

Byly bychom rády, kdyby vás maminka při zpěvu natočila a video odeslala např. přes messenger paní učitelce Khasové nebo email: lucie.khasova@seznam.cz . Video se použije do eTwinningového projektu. předem velké díky 🙂

text:

Čáp se chlubí:
Klapy, klapy, klapy,
nosím na svět jenom samé chlapy!
Holky nosí umouněná vrána,
kam se hrabe na mě – veterána.
Markétka mu říká:
– Ach, ty smíšku!
Děti přece rostou mámě v bříšku

Hra s předměty:
Dejte na stůl 5 předmětů, nechte je dítěti pojmenovat, vytleskat  – rozložit na slabiky, určit hlásku na začátku a konci slova.
Pak předměty přikryjte kusem látky, nechte dítě vyjmenovat všechny předměty.
Jeden předmět schovejte tak, aby to dítě nevidělo a nechte dítě hádat, co za předmět zmizelo. Hru několikrát opakujte.
Vyjmenujte 3 předměty jakkoliv za sebou. Nechte dítě, aby předměty zařadilo, zleva doprava tak, jak jste je vyjmenovali. 

Bajka

Hlásky

Rým

2. Procvičování předmatematické gramotnosti:
Hra s geometrickými tvary:
Nechte děti najít trojúhelník, čtverec, obdelník, kruh ve vašem okolí – v pokojíku, kuchyni, při vycházce.  Nebo nechte děti tyto tvary pojmenovat, nakreslit atd.
3. Grafomotorika

vodorovné čáry

smyčky

4. Motorika

Čáp


Téma: Lidské tělo (1. 3. – 5. 3. 2021)

1. Zaměřit se na procvičení částí lidského těla (především znát pojmy: koleno, loket, kotník, zápěstí,..). Seznámit děti s kostrou lidského těla (pojmy: lebka, páteř, pánev, žebra,..). Znát existenci některých vnitřních orgánů ( pojmy: srdce, mozek, plíce, žaludek,…). Umět pojmenovat části obličeje (pojmy: obočí, řasy,…)

Pracovní listy nemusíte dělat všechny, vyberte si. Vaše dítě znáte nejlépe. Udělejte to, co vaše dítě potřebuje nejvíce procvičit.

Hra na lepidlo: Vybereme nějaký kus nábytku – dveře, skříň, venku – strom, říkáme dítěti části lidského těla, kterou se k nábytku přilepí. Např. koleno se přilepilo ke skříni, ucho se přilepilo ke stolu, nebo palec se přilepil k patě, atd. Hravou formou procvičujeme části těla.

Části těla můžeme procvičit i písničkou:

https://youtu.be/h0XcdGIKTIY

kostra

kostra2

obličej

orgány

2. Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky

dolní oblouk – grafomotorika

ruka – najdi ruku a vybarvi ji

vlasy – rozstříhej

3. Přečtenářská a předmatematická gramotnost

růst – rozstříhej a seřaď obrázky zleva doprava dle časové posoupnosti

kamarádi


Téma: U zajíce Edy (2.2. – 8.2.2021)

1) Hra Co dělám? 

Jedná se o hru, která nejen zbystřuje sluch, ale napomáhá i orientaci v prostoru.

Zavažte dětem oči (šátkem, šálou) a v tiché místnosti provádějte drobné ruchy.

Zašustěte sáčkem, poklepte tužkou na stůl, zacinkejte lžičkou o hrníček, zacinkejte klíči, otevřte okno, zavřete dveře apod.

Děti musí říci, co slyšely. Když neuhodnou, udělejte zvuk znovu, pokud ani podruhé neuhodnou – sundejte jim šátek z očí a zvuk jim předveďte ještě jednou.

2) Manipulace s hračkami

Položte před děti 5 hraček. (Například: auto, medvídka, kostku, míček a panenku)

Vše položte vedle sebe a pak dáváte otázky typu:

“Jaká hračka leží mezi autem a kostkou?”

“Vezmi panenku a dej ji vedle auta.”

“Polož auto doprostřed mezi hračky.”

“Vezmi medvídka a polož ho před sebe. Za medvídka polož auto, před medvídka polož kostku, hned za medvídka polož panenku…”  (panenka tedy leží nyní mezi medvídkem a autem)… atd.

3) Pracovní listy

  4) Zajíc na bruslích – říkanka

Po zamrzlém rybníčku
bruslil zajíc chviličku,
neměl si s kým hrát,
tak šel domů spát.
Pod teplounkou peřinkou
bruslil s celou rodinkou.

                                                                                                                                                     

Téma: Zima (19. 1. -29. 1. 2021)

1.Procvičujte především stříhání proužků a koleček, upevněte u dětí správné držení nůžek.

2.Opakujte naučené básně z minulého týdne:

 Zima – báseň

Zima klepe na dveře,
klepy, klepy, klep
jídla máme plnou spíž,
uhlí plný sklep.
Zima ťuká na okno,
ťuky, ťuky, ťuk
i když sněhem zapadnem,
bude nám to fuk.

Mráz – říkanka

Kolem školky chodí mráz,

rád by vlezl mezi nás.

My se mrazu nebojíme,

do školky se vypravíme.

3.Procvičte grafomotoriku a zrakové vnímání pomocí pracovních listů.

Sněhulák – dokresli

Rukavice – najdi správnou dvojici

Bludiště

Vločky – najdi stejnou dvojici

Grafomotorika

 


Téma: V lese (24. 9. – 2. 10. 2020)

Procvičování předmatematické gramotnosti:

Porovnávejte množství, procvičujte pojmy: více, méně, stejně, počítejte do 6-ti (např. počítání kamínků, šišek, kostiček,….)

Pro inspiraci

Procvičování předčtenářské gramotnosti

  1. Naučte se opsat své jméno velkým tiskacím písmem (dbejte na správné držení tužky)

Pro inspiraci

  1. Naučte se básničku
  1. Procvičujte rozklad slov na slabiky – nechte dítě vytleskávat slova

Pro inspiraci

Procvičování grafomotoriky

Trénujte s dětmi šikmé čáry – napište dětem svislou čáru (kmen), děti doplní větve