DO ZAHRÁDKY NA DOBRŮTKY – 12. 10. 2023

IT dílna 2023/2024
Téma: DO ZAHRÁDKY NA DOBRŮTKY
Motivace: Pohybová hra: Šel zahradník do zahrady
Technika:   3Panel, tablety – edukační program Výlety šaška Tomáše
Dílčí cíl: rozvoj orientace v prostoru a na ploše osvojení si pojmů: mapa, křižovatka, příkaz, program, seznámení s prostředím edukačního programu Výlety šaška Tomáše /ovládání, výběr mapy, stupně obtížnosti/, rozvoj logického, matematického a informatického myšlení, hledání různých algoritmů, rozvoj počítačové gramotnosti rozvoj diskuse, vyjádření vlastního názoru a různých alternativních řešeních.  
Přítomni: Bárta T. Kuchařík D. Mašková A. Eger T. Mandíková V. Paumerová V.