HRÁTKY S VLNOU – 29. 5. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: HRÁTKY S VLNOU
Motivace: Ovčí vlna.
Technika:   Plstění.
Dílčí cíl: Seznámit se s novou technikou, dodržovat bezpečnost při práci s jehlou.
Přítomni: Procházka D. Egerová E. Vávrová E. Komanec M. Štengl O. Frank M.