Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

Aktuality 2023/24

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky – podají žádost o odklad školní docházky – vyvěšeno na stránkách základní školy, kde si ji stáhnou – k této žádosti by měli doložit vyšetření z PPP (pedagogicko – psychologické poradny Domažlice) – ta v současnosti vyšetřuje, ale pro velký počet žádostí o vyšetření bude vyšetřovat až do května, takže k žádosti dopíší, že dítě je objednáno na vyšetření v PPP Domažlice a zprávu doloží ihned po vyšetření.

K zápisu ovšem doloží potvrzení od lékaře – pediatra dítěte. Tiskopis žádný neexistuje – lékař může využít např. jen tiskopis receptu, záleží na lékaři. Toto doporučení si musíte obstarat co nejdříve, musíte jej doložit spolu se žádostí o odklad.

To samé je nutné při žádosti o předčasný nástup do 1. třídy ZŠ.