Informace o hrozbě útoku na školy a školky

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24

Vážení rodiče,

naše mateřská škola přijala všechna možná bezpečnostní opatření podle pokynů Policie ČR – viz dopis níže. Prosíme i rodiče, aby byli obezřetní. Škola se bude zamykat a budeme prohlížet okolí budovy i školní zahradu před vstupem dětí do těchto prostor.

Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se postupně mění z obchodních center přes dopravu až k útokům na školská zařízení, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně.  Do současné doby nebyly hrozby realizovány a policie nezaznamenala ani přípravu nebo jiné skutečnosti, které by svědčily o pachatelově úmyslu své hrozby realizovat.

Výhrůžky neznámého pachatele nejsou konkretizovány ve vztahu k místu či času, tedy v minulosti ani v současné době nejsou žádné výhrůžky konkretizovány k Plzeňskému kraji. Ze strany Policie ČR jde o preventivní a informační opatření. Žádáme vedení školských zařízení o citlivé předání těchto informací zaměstnancům, na základě vznesených dotazů rovněž zákonným zástupcům. Dále Policie ČR žádá o přijetí větší obezřetnosti ve vztahu ke zjištěným podezřelým situacím v bezprostředním okolí školských zařízení (výskyt osob s podezřelým chováním,  veškeré nestandartní události, výskyt podezřelých zavazadel, předmětů atd.). Při zjištění jakéhokoliv podezření neprodleně žádáme kontaktovat tísňovou linku Policie ČR. V rámci Krajského ředitelství policie Plzeňského jsou s výhrůžkami a nastavenými opatřeními seznámeni policisté v činné službě a v okolí školských zařízení bude nastaven nepravidelný výkon služby. V případě konkrétních dotazů zástupců školských zařízení doporučuje Policie ČR řešit s vedením územních odborů, které sídlí v okresních městech a v případě města Plzně jakožto obce s rozšířenou působností s vedením městského ředitelství. Zdvořile žádáme o minimalizaci dotazů ve vztahu k operačnímu středisku, tak aby nedošlo k narušení operačnímu řízení policie a zahlcení tísňové linky, kdy bezprostředně není ohrožen život, zdraví a majetek občanů, veřejný pořádek a bezpečnost a plynulost silničního provozu. Opakující se dotazy jsme připraveni, nejlépe cestou krajského úřadu, řešit i z úrovně krajského ředitelství.