Informace pro rodiče od 1. 9. 2021

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24
  • Děti v MŠ se netestují.
  • Do budovy vstupuje pouze zdravé dítě se zdravým doprovodem.
  • Doprovod vstupuje s respirátorem.
  • Dítě mít roušku nemusí, ovšem musí mít roušku k dispozici v šatně.
  • Po převlečení – umýt ruce – doprovod do umývárny nevstupuje – poté předá dítě učitelce do třídy.
  • Pokud má dítě při příchodu příznaky onemocnění – není vpuštěno do třídy.
  • Pokud má dítě příznaky v průběhu dne – zákonný zástupce dítěte bude kontaktován, co nejdříve si dítě vyzvedne v MŠ a poté bude TELEFONICKY kontaktovat lékaře pro určení dalšího postupu. Informaci o postupu lékaře předá zákonný zástupce učitelce v MŠ.
  • Doprovod dítěte se v budově /nebo na pozemku MŠ/ zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu.