JARNÍ KOLÁŽ – 3. 5. 2024

IT dílna 2023/2024
Téma: JARNÍ KOLÁŽ
Motivace: Úkol od eTwinningových kamarádů. Vyluštit hádanky, schované pod QR kódy.
Technika:   Tablety.
Dílčí cíl: Zopakovat si pojem QR kód, spolupracovat ve dvojicích, orientovat se na ploše, vizuálně rozpoznat písmena, složit puzzle, poznat podle zvuku drobného živočicha. Vytvořit koláž jarního obrázku.
Přítomni: Eger T. Kuchaříková N. Kuchařík D. Šmrhová E. Jůzková E. Paumerová V. Bárta T. Mašková A.