KRÁKORALA ČERNÁ VRÁNA – 21. 11. 2022

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: KRÁKORALA ČERNÁ VRÁNA
Motivace: Hádanka: A co potom padat bude, až to listí opadá?
Technika:   Asambláž. /Kresba, malba, modelování/.
Dílčí cíle: Seznámit děti s trojrozměrným výtvarným dílem.
Přítomni: Vávrová E. Procházka D. Komanec D. Faitová M. Frank M. Štengl O.