KRASLICE – 3. 4. 2023

Výtvarný kroužek 2022/23
Téma: KRASLICE
Motivace: Rozhovor a téma Velikonoce.
Technika:   Papírové tkaní, odkrývací rezerváž.
Dílčí cíl: Seznámit se s technikou papírového tkaní.
Přítomni: Štengl O. Procházka D. Frank M. Faitová M. Komanec D. Egerová E.